Nejdelší a nejdéle trvající blesk zaznamenali v Jižní Americe.

Nejdelší a nejdéle trvající blesky zaznamenali v Jižní Americe.

Nejdéle trvající blesk a elektrický výboj, který urazil největší vzdálenost, potvrdila Světová meteorologická organizace WMO. Došlo k nim po řadě v severní Argentině 4.března 2019, kdy výboj trval 16,73 sekund, a v jižní Brazílii 31.října 2018. Nejdelší blesk urazil horizontální vzdálenost v přímém směru 709 ± 8 km. O dobrých 200 km předstihl dosavadního držitele rekordu. Rekord nejdelšího blesku dosud držel výboj trvající 7,74 sekund, ke kterému došlo 30.srpna 2012 v jižní Francii. „Dramatické rozšíření našich možností dálkového průzkumu založené na satelitním monitorování umožnilo detekci dříve nepozorovaných extrémů při výskytu blesku, známých jako „megablesky (megaflash).“ Definujeme je jako horizontální výboje blesku v troposféře dosahující délky 100 kilometrů,“ uvádí člen hodnotícího výboru WMO Michael J. Peterson z Los Alamos National Laboratory ve Spojených státech.

Další rekordy blesku

Bleskový výboj o nejvyšším pozorovaném napětí, které dosáhlo 1,3 GV, tedy 1,3 miliardy voltů, proběhl u jihoindického města Ooty dne 1.12.2014. Takové napětí pochopitelně nezměříme voltmetrem, tím bychom vytvořili jen další kanál bleskového výboje. Lze ho spočítat pomocí rozptylu mionů elektrickým polem. Miony jsou nestabilní elementární částice, které vznikají neustále působením kosmického záření v horních vrstvách atmosféry a bombardují zemský povrch, kde je můžeme detekovat. Elektrické pole v okolí detektoru, jako např. při bouřce, miony jakožto nabité částice odchyluje. Nejsmutnější bilanci má blesk v Zimbabwe v roce 1975, který úderem do chatrče přímo zabil 21 lidí. Nepřímo zabil 469 lidí blesk v egyptském městě Dronka, když zapálil naftu v několika nádržích. Hořící kapalina pak zaplavila ulice přilehlého městečka.

https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-certifies-megaflash-lightning-extremes