V přírodě nepříliš běžnou modrou barvu má sklípkan kovolesklý (Poecilotheria metallica, angl. Gooty sapphire ornamental tree spider). Normálně žije na malé ploše asi 100 km2 v lesích jihovýchodní Indie. Během dne se před horkem ukrývá, v noci vyráží na lov velkého, zejména létajícího hmyzu a malých plazů. Samičky žijí 11 až 12 let, samečci 3 až 4. Díky skvostnému vzhledu patří mezi ohrožené druhy, protože o něj má zájem řada chovatelů. Na černém trhu může cena vzhledných jedinců dosáhnout až 500 USD. Příčinou modrého zbarvení nejsou barviva ani pigmenty, ale jde o v přírodě značně rozšířené tzv. strukturní zbarvení. Vzniká interakcí dopadajícího světla s povrchovými strukturami nanometrových rozměrů. Na obrázku vidíme mladého samečka, foto Micha L. Rieser/Attribution, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poecilotheria_metallica_-_juvenile_male.jpg .

Sklípkan kovolesklý je stromový tvor. Hnízda buduje z pavučiny v dutinách vysokých stromů nebo ve štěrbinách kmenů.  Může dorůst 15 až 20 cm. Po jeho kousnutí nebylo zaznamenáno žádné úmrtí člověka.

Molur, S., Daniel, B.A. & Siliwal, M. 2008. Poecilotheria metallica. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T63563A12681959. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T63563A12681959.en