Velkou nevoli vzbudila u antirasistických aktivistů studie, podle které se nepodařilo prokázat rasistické předsudky při zásazích amerických policistů. Vyšla v roce 2019 v renomovaném americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a referoval o ní též akademon. Protože na faktech nezáleží, byl zbaven funkce viceprezidenta pro výzkum a inovace na Michigan State University asi nejvýznamnější americký akademik asijského původu prof. Stephen Hsu, protože z titulu této funkce před zahájením zmíněné studie schválil její financování. Přišel by o funkci, kdyby studie dokazovala opak? Na faktech nezáleží, když je třeba prosadit správnou věc.

D.J.Johnson et al., Officer characteristics and racial disparities in fatal officer-involved shootings, PNAS (2019) https://doi.org/10.1073/pnas.1903856116

Proč došlo ke stažení publikace?

Před několika dny autoři svou studii stáhli z proměnlivých důvodů. Nejprve za důvod stažení označili zneužití závěrů studie v politické diskusi, o něco později připustili nedbalost a neopatrnost. Nízká kvalita vědecké práce samozřejmě může být důvodem stažení publikace a občas k tomu dochází. Nutno podotknout, že tato studie jako všechny ostatní publikace prošla recenzním řízením. Odvolávali by autoři, kdyby studie dokazovala opak? Environmentalista Mike Shellenberger, takto vysvětluje, proč roky přihlížel nečině lžím svých kolegů: „Většinou jsem se bál. Mlčel jsem k dezinformační kampani, protože jsem se bál ztráty přátel a financování.“ Nezáleží na tom, že Mike Shellenberger hovoří o problematice životního prostředí. Jde o naprosto stejnou vlnu neobolševické ideologie majitelů pravdy, která se na nás valí.

Žádám o nápravu!

Vlna běsnění, která se valí USA, je založena na jednotlivostech, avšak řádně mediálně podaných. Jde o jeden, dva případy ročně ze zhruba tisícovky usmrcených při policejních zákrocích. K většině z nich antirasističní aktivisté neřeknou ani popel. A k omylům s tragickými následky dochází vždy. Ojedinělé politováníhodné chyby sice nedokazují rasovou předpojatost policie, zato se dobře hodí do ideologického krámku. Hlavní argument protivníků policie je, že procentuálně počet uvězněných černochů (cca 30 %) dvakrát převyšuje počet jejich počet v celkové populaci (cca 15 %). A proto na závěr žádám o nápravu křiklavé nespravedlnosti! K dnešnímu dni je v České republice vězněno dle údajů Vězeňské služby ČR 18.246 mužů a jenom 1.633 žen. Počet mužů a žen v populaci je zhruba stejný, takže musíme být svědky křiklavě genderově nerovného chování orgánů činných v trestním řízení vůči mužům.

A jednoduchá rada na závěr – chcete se vyhnout usmrcení při policejním zákroku? Neklaďte odpor.