Rozšířená realita (augmented reality) proniká i do tradičního zednictví a zvyšuje přesnost lidské práce. Odvěká zednická pravda centimetr žádná míra přestává platit. Jak vidíme na videu, rostoucí zeď sleduje kamera. Software porovnává přesný plán uložený v paměti s realitou a přímo na obrazovku promítá prostřednictvím šipek jednoduché pokyny, kde je třeba poklepat a kde podložit. Umístění jednotlivých stavebních prvků, např. cihel, tvárnic nebo kamenů může dosáhnout milimetrové přesnosti, což při klasickém zdění je neproveditelné. „Tato inovativní technologie umožňuje lidem budovat s téměř stejnou přesností jako robotické systémy. Umožní vytváření zcela nových tvarů a struktur. Software umožňuje kombinovat výhody počítačového designu s lidským fortelem,” shrnuje stručně výhody svého softwaru Timothy Sandy z ETH Zürich (Spolková vysoká technická škola v Curychu) a spoluzakladatel spin-offu incon.ai, který má novou technologii uvést na trh.

Výhody rozšířené reality

centimetr žádná míra přestvává platit - dekorativní stěna postavená pomocí rozšířené reality

Dekorativní stěna postavená pomocí rozšířené reality, foto ETH Zürich/Michael Lyrenmann.

S přesností stavebních prací na centimetr jsme vystačili tisíce let. Jakou výhodu přináší rozšířená realita? Jistě zjednoduší stavbu složitějších prvků. I vyzdění jednoduchého klenutí bude výrazně snazší. Prostě centimetr žádná míra přestává platit . Nejvýznamnější přínos spočívá v tom, že umožní pomocí standardní zednické techniky na maltu realizovat stavby plnící další funkce. Např. na obrázku vidíme dekoraci, která by bez podpory rozšířené reality sotva vznikla. Půjde vytvářet objekty vrhající stíny požadovaného tvaru s velkou přesností anebo zvuk pohlcující plochy. Rovněž vytváření nejrůznějších průduchů a kanálů pro ventilační systémy se zjednoduší. Nová technologie již opustila zdi laboratoře a v praxi přispěla ke vzniku dvou objektů: dekorativní děrované fasády vinařství  na úpatí řecké hory Olymp a akustických stěn kavárny Basler & Hofmann v Esslingenu poblíž Zürichu z nepravidelných dřevěných špalíků.

Popsaný způsob nasazení rozšířené reality možná naznačuje cestu, jak omezit mizení lidských pracovních míst v důsledku nastupujících robotů. Alespoň v některých oblastech vystačíme se živou pracovní silou, pokud vylepšíme a podpoříme její stávající schopnosti.

https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2020/07/millimetergenau-schief.html