Přehlednou mapu škod způsobených výbuchem v úterý 4.8. v 18.08 v bejrútském přístavu vidíme na horním obrázku. Plocha každého pixelu je 30 metrů čtverečních. Barva označuje stupeň zničení, od tmavě červené znamenající totální destrukci až po žlutou značící poškození. Mapu následků exploze dusičnanu amonného v Bejrútu vyhotovil tým Advanced Rapid Imaging and Analysis (ARIA)ve spolupráci s Earth Observatory of Singapore. Vyšli při tom z družicových snímků a radarových měření.


Úkolem týmu ARIA je rychlé zpracování a vyhodnocení mapových a obrazových podkladů při nejrůznějších neštěstích. „Zaměřujeme se na oblasti pravděpodobně ohrožené populace s křehkou infrastrukturou, jakož i na oblasti vystavené sociálnímu napětí a krizím. Modelujeme a mapujeme rizika, přičemž zároveň sledujeme emise, trosky, poškození infrastruktury a další následky událostí, jako jsou sopečné erupce, požáry, průmyslové nehody, zemětřesení a povodně. Naše pozorování a analýzy mohou našim partnerům pomoci zvýšit situační povědomí o systémových rizicích a událostech v reálném čase, což vede k informovanějším rozhodnutím a včasným opatřením,“ vysvětluje David Green z NASA.

dusičnan amonný

exploze dusičnanu amonného v Bejrútu

Detail mapy následků exploze dusičnanu amonného v Bejrútu, obr. Earth Observatory of Singapore, NASA-JPL. Caltech, ARIA-SG Product.

Exploze dusičnanu amonného v Bejrútu si bezprostředně vyžádala 135 obětí, 5.000 lidí bylo zraněno a minimálně 300.000 přišlo o střechu nad hlavou. Počet zemřelých během několika dní narostl ke dvěma stům. Škody způsobené výbuchem mohou dosáhnout až 15 miliard dolarů. Při explozi vybuchlo asi 2.750 tun dusičnanu amonného, který se běžně užívá jako hnojivo a v pyrotechnice. Jde o dosti stabilní sloučeninu, avšak při dostatečně rázné iniciaci může vybuchnout. Při zahřívání nad 210 °C se dusičnan amonný rozkládá na oxid dusný a vodu:
NH4NO3 → N2O + 2H2O
Ve větším množství při dostatečně rychlém průběhu může dojít až k výbušnému rozkladu. Explozi mohou umocnit oxidační vlastnosti dusičnanu. K obdobným explozím občas dochází. Dusičnan amonný měl podíl i na explozi v čínském Tianjinu v roce 2015.

https://earthobservatory.nasa.gov/images/147098/scientists-map-beirut-blast-damage
https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA23692