Jan Johann Böhm - Chemiker & Fotograf (kniha)

Jan Johann Böhm – Chemiker & Fotograf (kniha).

Vynikající nakladatelský počin Národního technického muzea přibližuje dílo významného německo-českého chemika Jana (Johanna) Böhma, a to jak vědecké, tak umělecké. Detailní znalost chemického fotografického procesu mu umožňovala naplno využít možností klasické fotografie v době, kdy kvalita fotografických materiálů se teprve drala ke svému vrcholu. Přes nesporné kvality umělecké nepatří mezi uznávané fotografy své doby, ale měl by. Jeho dílo rozhodně stojí za shlédnutí.

Významné je i Böhmovo dílo vědecké. Několik let působil jako jeden ze čtyř asistentů významného německého chemika a nositele Nobelovy ceny Fritze Habera. Krátce působil i v kodaňské laboratoři Nielse Bohra. Jméno po Johannu Böhmovi nese minerál böhmit, oxid-hydroxid hlinitý AlO(OH). Pomocí interference rentgenových paprsků určil jeho strukturu.

Málo Němcem i málo Čechem

Pocházel z německo-české rodiny a plynně hovořil oběma jazyky. Narodil se roku 1895 v Českých Budějovicích německému otci a německy nemluvící české matce. Kniha na Böhmově životě zkratkou dokumentuje tragédii středoevropského prostoru ve 20.století a zánik jedinečné německo-česko-židovské kultury v našich zemích, na čemž nejsme bez viny. Jan Johann Böhm byl pro Němce málo Němcem a pro Čechy málo Čechem. Po nástupu nacionálních socialistů k moci v Německu musel odejít do Prahy, kde působil na německé univerzitě. V roce 1945 ho jen lehce postihly perzekuce Němců. Velkou zásluhu na tom měl jeho přítel Jaroslav Heyrovský, náš jediný vědecký nositel Nobelovy ceny, kterému Böhm za války umožnil pokračovat v práci na německé univerzitě. Nebyl odsunut, ale místo profesury na univerzitě, kterou kvůli své erudici plně zasluhoval, působil až do své smrti v roce 1952 jako chemik ve výzkumu v chemičce v Rybitví u Pardubic.

Ivana Lorencová, Tomáš Štanzel, Jan Johann Böhm – Chemiker & Fotograf, Národní technické muzeum 2020, 299 stran, edice Práce z dějin techniky a přírodních věd, ISBN 978-80-7037-274-6, ISBN 978-80-87782-84-2