Zvláštním způsobem se chová krystal soli kuchyňské neboli chloridu sodného NaCl na silně hydrofobním povrchu. Kápneme-li kapku nenasyceného roztoku soli na podložku vyhřívanou na 70 °C, voda se pomalu odpařuje.. Do zmizení veškeré vody vznikají postupně v kapce krystalky chloridu sodného. Definitivní uspořádání záleží na hydrofilitě povrchu, na kterém kapka leží. Je-li silně hydrofobní, vodoodpuzující, je krystalizace na něm energeticky náročná. Jak vidíme na obrázku nahoře (J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 17, 7388-7393), vznikne shluk krystalků stojící na tenkých rovněž krystalických sloupečcích, krystalu narostou nožičky . Aby se experiment dal provést na skleněné destičce, je třeba je nejprve důkladně hydrofobizovat mořením oktyltrichlorosilanem CH3(CH2)7SiCl3.

Krystalizace

krystalu narostou nožičky

Schéma krystalizace kapky roztoku NaCl ve vodě, J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 17, 7388-7393, CC-BY-NC-ND, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ .

Po odpaření části vody se roztok NaCl stane nasyceným a na rozhraní roztok – vzduch začnou vznikat první krystalky. S pokračujícím odpařováním krystaly rostou a vznikají nové. Postupně vyroste na povrchu kapky tuhá vrstva chloridu sodného, která prorůstá dovnitř. Dovnitř rostoucí krystaly tlačí roztok k podložce, kterou ale kapalina nesmáčí. Jak vidíme na ilustraci vlevo (J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 17, 7388-7393), pokrývá jen vnitřní povrch zbývajících dutinek mezi krystaly, aby kontakt s podložkou byl minimální. Proto zespodu shluku krystalů začnou vyrůstat tenké krystalické výrůstky, dokud nezmizí poslední zbytky roztoku. Vypadá to, jako když krystalu narostou nožičky , které kompaktní shluk NaCl nadzvednou nad podložku.

H.Salim et al., Self-Lifting NaCl Crystals, J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 17, 7388–7393, DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c01871