Na airbnb si došlápneme

Kněžna Libuše věští slávu Praha, Josef Mathauser / Public domain.

Nové technologie jsou zde, ať se nám líbí nebo ne a musíme se s nimi naučit žít, ne je omezovat. Nicméně od vedení Prahy v čele s pirátským primátorem bych ve věci airbnb očekával větší invenci, než regulaci typu: na airbnb si došlápneme ! Je třeba vyřešit problém, že zvýšený provoz v domě ruší ostatní nájemníky. Nepochybně není nic příjemného, když se po chodbách potácejí hulákající opilci, odhazují prázdné plechovky od piva a nechávají za sebou ještě horší věci. Ale o nic příjemnější není, když se tak chovávají nájemníci dlouhodobí ani sami majitelé bytů. Bytový fond Prahy tvoří asi 600 tisíc bytů. Airbnb nabízí v Praze údajně 13 tisíc podnájmů. Skutečně jde o takový problém?

Kompetentní policie

Problémy s nedodržováním nočního klidu nevyřeší omezení podnikavosti lidí, ale vycvičená, připravená a kompetentní policie, v níž by lidé měli důvěru a která nehledá záminky, aby nemusela zasahovat. Pokud někdo dělá v noci bordel, přijde policajt, dá mu pokutu nebo ho sebere. Prosté. Pokud policie tyto úkoly nezvládá, je třeba zlepšit její práci a neomezovat podnikavost. Dát pravomoc společenství vlastníků ke schvalování krátkodobých pronájmů vypadá líbivě, ale nic neřeší. Bez fungujcí městské policie, která by řešila rušení nočního klidu, je rozhodnutí společenství k ničemu. A s fungující policí je nepotřebné.

Rovněž vyřizování sousedských soudních žalob v reálném čase by nebylo od věci. Řešením poškozování společných prostor z důvodu přílišného užívání není soudně posvěcená změna stanov, ale soudem vymožitelná náhrada konkrétní škody jejím původcem. Chrlení vyhlášek, předpisů, nařízení, pokynů, zákonů a regulací pěkně v teple zasedací síně či útulné pracovny je mnohem méně náročné a mediálně vděčnější, než mravenčí snaha o zlepšení úrovně městské policie a zrychlení soudů, tedy snaha o skutečné řešení problému. Piráti příliš rychle přejali lákavé politické manýry zavedených stran. Prostě na airbnb si došlápneme!

Praporkový zákon

Změny zákonů vznikající na základě činnosti jediné společnosti sotva přinesou něco dobrého. Návrh novely živnostenského zákona, který by obcím dala možnost více regulovat služby krátkodobého pronájmu, rozuměj airbnb, připomíná praporkový zákon (Red Flag Act). Od roku 1865 ve Velké Británii nařizoval, aby před vozidlem kráčel muž s červeným praporkem a varoval tak před blížícím se nebezpečím. Rovněž omezoval rychlost vozidel na 6,4 km/h na venkově a 3,2 km/h ve městě. Výsledek se dostavil. Na špičku rozvoje automobilismu vystoupaly jiné země. Nebudeme na tuto regulaci za nějaký čas stejně shlížet se stejným úsměškem?

Levné peníze

Vlády po celém světě od poslední krize v roce 2008 roztápějí kotel hospodářství extrémně levnými penězi, takže úrok pro běžné úspory fakticky přestal existovat. Nákup pronajímatelné nemovitosti představuje jediné racionální rozhodnutí, jak naložit s ušetřenými penězi a zabezpečit se na stáří. Samozřejmě tomu napomáhají nízké úrokové sazby hypoték. Politici nejprve usilovně vytvářejí situaci, aby pak poulili oči na následky a obviňovali ty, kteří vlastní byt, ve kterém nebydlí a pronajímají ho. A primátor MUDr.Zdeněk Hřib chce, aby podnikání lidí, kteří pronajímají byty přes airbnb jen kvůli výdělku, ztratilo smysl. Mně to přijde jako v nejlepším případě drzost.