Obojživelníky po celém světě decimuje plísňové onemocnění chytridiomykóza (angl. Chytridiomycosis, též amphibian chytrid fungus disease), které způsobuje patogenní houba Batrachochytrium dendrobatidis. Patogenní houba zabíjí žáby zcela nerovnoměrně. Některé populace zcela vyhubí, u jiných zemře jen několik jedinců. K rozšíření po světě vedl často i legální obchod i pro vědecké účely s africkou žábou drápatkou vodní (Xenopus laevis). Zajímavé zjištění přineslo studium exprese genů imunitního systému nemocných žab. Drápatku vodní vidíme na obrázku nahoře, foto Ben Rschr / CC BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

První autorka publikace Doc.Anna E. Savage z University of Central Florida v Orlandu vysvětluje „Výsledek byl naprosto kontraintuitivní a přesně opačný, než jsme očekávali při zotavování. Můj předchozí výzkum genů imunitního systému ukázal, že některé varianty souvisí s vyšší odolností proti Batrachochytrium dendrobatidis. Proto jsem předpokládala, že tyto geny umožňují žabám silnější imunitní odpověď, která houbu zabije. Místo toho se zdá, že tyto silnější reakce jsou spojeny s větší vnímavostí a geny spojené s přežitím odpovídají za sníženou imunitní funkci. Imunitní reakce jsou mnohem složitější než pouhý přepínač ano-ne. Velká část imunitního systému reguluje typ, načasování a dávkování konkrétní odezvy. Pokud dojde k dysregulaci některé z těchto složek, může to mít extrémně negativní důsledky.“

Nebezpečí pro bílé krvinky

Skokan levhartí - patogenní houba zabíjí žáby

Skokan levhartí je žába, kterou najdeme na území Mexika a Spojených států, foto Veronica Urgiles, University of Central Florida Department of Biology, https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/238326.php .

Sledování genů imunitního systému skokana levhartího (Lithobates yavapaiensis, angl. lowland leopard frog) ukázalo, že v téže populaci přežijí infekci houbou jedinci, kteří vykazují nižší expresi genů třídy IIβ, které s mnoha jinými geny odpovídají za imunitní odpověď organismu. Přehnaná imunitní odezva způsobená vyšší expresí genů může poškodit organismus více než samotná infekce. Patogenní houba B. Dendrobatidis bez problémů zabíjí B a T lymfocyty. Pokud by imunitní systém napadené žáby produkoval hlavně tyto bílé krvinky, plýtval by energií na neúčinnou obranu. A imunitní systém je velký žrout energie! Jde zatím o pouhou hypotézu, přesné vysvětlení pozorovaného jevu zatím neznáme. Patogenní houba zabíjí žáby dál, ale trochu jme pokročili při poznání mechanismu infekce.

A.E.Savage et al., Sustained immune activation is associated with susceptibility to the amphibian chytrid fungus, Molecular Ecology, Volume29, Issue15, 2020, 2889-2903, https://doi.org/10.1111/mec.15533