Opakovaně hořely velké akumulátory ve švýcarském testovacím tunelu Hagerbach. Jak vidíme nahoře na obrázku i na videu níže, požár výkonných elektrochemických článků vypadá opravdu hrozivě. Odpovídá energii, která je v nich uskladněna. Naštěstí nešlo o žádné neštěstí, ale o rozsáhlé testování rizika při požáru elektromobilu . Požáry zkoumala švýcarská výzkumná instituce EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt). Stěny tunelu pokrývaly speciální panely, které bylo možné po požáru sejmout a odvézt do laboratoře. Chemická analýza odhalila jaké zplodiny unikají při hoření akumulátoru do vzduchu. Dlouhodobé sledování uložených panelů ukáže korozivní účinky zplodin hoření. Jak vidíme na obrázku nahoře, při požáru akumulátoru vzniká mnoho sazí a kouř je plný jedovatých sloučenin (foto Amstein+ Walthert Progress AG / Empa, https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/sflf-hda090120.php).

Průběh testů elektromobilů

Rizika při požáru elektromobilu - hoření akumulátoru

Požár automobilového akumulátoru s organickým elektrolytem, foto Amstein+ Walthert Progress AG / Empa.

Proběhly celkem tři typy testů. všechny v osminásobně zmenšeném měřítku. Při prvním hořel akumulátor o kapacitě 4 kWh v uzavřeném prostoru 250 m2. Napodobil požár elektromobilu s akumulátorem o kapacitě 32 kWh v uzavřené garáži o objemu 2.000 m2. Cílem bylo zejména zjistit, jaké toxické zplodiny vznikají a jak se usazují saze na různých površích. Druhý experiment napodobil požár elektromobilu v garáži s hasicím zařízením. Bez ohledu na hašení shořel akumulátor do mrtě a vznikla velká louže silně kontaminované vody. Cílem třetího bylo zjistit, jak daleko proniknou saze do vzduchotechniky při požáru v tunelu s ventilací. Poučení pro neprofesionály vyplývající ze studia rizika při požáru elektromobilu shrnuje expert na bezpečnost tunelů Lars Derek Mellert: „Nepokoušejte se sami očistit saze a nečistoty. Saze obsahují velké množství oxidu kobaltnatého, nikelnatého a manganičitého. Tyto těžké kovy způsobují na nechráněné pokožce těžké alergické reakce.“

https://plus.empa.ch/images/2020-08-17_Brandversuch-Elektroauto/AGT_2018_006_EMob_RiskMin_Undergr_Infrastr_Final_Report_V1.0.pdf

Požár elektromobilu a jeho hašení

Rizika při požáru elektromobilu - doutnající Tesla

Doutnající elektromobil Tesla při převozu do nádrže s vodou k definitivnímu uhašení, foto BFI Bernhard Geisler.

Každý hasič potvrdí, že hašení hořícího elektromobilu s obrovskou výkonnou baterií není snadné. Rozhodně je lepší držet se od něj dál. Práci hasičů komplikuje uložení elektrochemických článků ve spodní části vozidla i skutečnost, že požár může nečekaně vypuknout dlouho po nehodě. Požár vozidla Tesla způsobený nárazem dne 4.10.2019 dopoledne na tyrolské silnici B 172 řešilo na 51 hasičů ze čtyř sborů. Nakonec musili stále doutnající automobil ponořit na 3 dny do nádrže s vodou.

Zdroj:

Unfall mit einem brennenden TESLA