V mediích odborníci občas argumentují 5 % hranicí pozitivně testovaných jako míry ústupu epidemie. Odkud pochází tato hodnota? Dne 12.května vydala Světová zdravotnická organizace WHO metodický přehled sedmi zdravotních kritérií v souvislosti s onemocněním COVID-19. Jedním z kritérií, že epidemie COVID-19 je pod kontrolou, je méně než 5 % pozitivně testovaných ze všech testovaných po dobu dvou týdnů. Na stránce Ministerstva zdravotnictví ČR zvané COVID-19: přehled aktuální situace v ČR najdeme řadu přesných dat přehledně uspořádaných do interaktivních grafů. Nahoře vidíme hardcopy grafu „Vývoj denního poměru (v %) počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkový počet provedených testů“ z tohoto webu. Podle něj můžeme zjistit, že hranici 5 % pozitivně testovaných ze všech testovaných jsme dlouhodobě překonali 2.září. Ano, čtete dobře, 2.září. Tedy přesně měsíc před začátkem voleb do zastupitelstev krajů, které proběhly 2. – 3. října 2020.

méně než 5 % pozitivně testovaných - úmrtí na COVID-19

Hardcopy grafu „úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19“ ze stránek MZ ČR.

Dle WHO pro platnost 5% kritéria je třeba, aby počet testovaných týdně dosahoval nejméně jedné tisíciny obyvatel státu. To je v případě Česka s více než 10,5 milionu obyvatel o něco méně než 11.000 testů týdně. Pohled na graf „Denní přehled počtu provedených testů“ o něco výše na téže stránce ukazuje, že tyto kritérium bylo bohatě splněno. Počátkem září dokonce probíhalo více než 11.000 testů denně s výjimkou víkendů. Kritérium bylo plně použitelné, avšak nikdo ze zodpovědných činitelů na to nereagoval.

Další kritéria

  • Pokles nejméně o 50 % během tří týdnů od posledního vrcholu a trvalý pokles pozorovaného výskytu potvrzených a pravděpodobných případů. K poslední kulminaci počtu nakažených během prázdnin došlo 6.července s 2.795 případy. Do počátku září nejen že nedošlo k poklesu o 50 %, ale od 17.7. probíhal trvalý vzestup počtu laboratorně prokázaných nakažených. méně než 5 % pozitivně testovaných
  • Dalším kritériem je setrvalý pokles počtu zemřelých na COVID-19 během tří týdnů. Mezi 2. a 15. zářím počet zemřelých stoupl z jednoho na deset. Pak se nárůst stabilizoval a 22.září dospěl rovněž k deseti zemřelým za den. Rozhodně nelze hovořit o setrvalém poklesu.
  • Další kritérium WHO pro zvládnutou epidemii je klesající počet hospitalizovaných pacientů po dobu dvou týdnů. Od 2. do 15 září jejich počet rovnoměrně narostl ze 177 na 388.
  • Zbývající tři kritéria nejsou pomocí údajů z uvedené stránky Ministerstva zdravotnictví ČR vyhodnotitelná. Je to pokles nadměrné úmrtnosti na zápal plic ve skupinách podle věku, méně než 5 % vzorků pozitivních na COVID-19 alespoň poslední 2 týdny mezi vzorky chřipkového onemocnění a nejméně 80 % případů pochází ze seznamů kontaktů nakažených a lze je spojit se známými ohnisky nákazy.

WHO 12.května 2020: Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19

Za situace, když nejméně čtyři ze sedmi kritérií WHO naznačovala nástup epidemie, koalice najednou nalezla shodné mlčení s opozicí. Jak vláda může doufat, že teď nás přesvědčí o nutnosti vyhlášení nouzového stavu a protiepidemických opatření, když jejich zavedení klidně mohlo v září měsíc počkat, až bude po volbách? Na základě jakých informací vedení státu rozhoduje, když podklady od WHO ignoruje? Zavádění nejrůznějších opatření vládou působí dojmem, že o nich rozhoduje na základě stejných podkladů, totiž žádných. Když sleduji orgie inkompetence naší vlády, nechci zažít, co by dělali, kdyby přišla epidemie skutečně nebezpečného viru. Připomíná mi to tuto scénu ze známého staršího českého filmu: