místo dopadu zveřejněno

Teď máte šanci Vy!

Kusy meteoritu, který v neděli 8.listopadu večer prosvištěl nad Jizerskými horami, přičemž skvěle zeleně blesknul, mohou ležet v oblouku od části obce Černá Říčka přes Dlouhý kopec do části obce Sedmidomky v obci Desná v Jizerských horách. Astronomové již terén bedlivě prohledali a bohužel nic nenašli. Oblast možného výskytu  úlomků meteoritu vidíme na obrázku nahoře (foto Astronomický ústav AV ČR). V obrázku uvedené hmotnosti ukazují, kam mohl dopadnout úlomek odpovídající hmotnosti. Místo dopadu meteoritu zveřejněno !

Ve své zprávě Astronomický ústav AV ČR uvádí: „Pokud by někdo úlomek, o kterém se domnívá, že může být hledaným meteoritem, nalezl, tak bychom byli velmi rádi, kdyby nás o takovém nálezu informoval – viz kontakt níže. Jsme schopni zajistit odborné posouzení nálezu a zároveň ujišťujeme, že vzorky zaslané k posouzení vrátíme nálezci, pokud tak bude chtít. V každém případě je však nutné nález vždy dobře zdokumentovat, tj. nejlépe pořídit snímek nalezeného vzorku v původní pozici (nebo lépe několik snímků z různých pohledů třeba i jen mobilním telefonem), zaměřit místo nálezu (třeba pomocí GPS, nebo zakreslit do podrobnější mapy, atd.) a zaznamenat všechny důležité okolnosti nálezu, jako například datum a čas.“

Více akademon.cz 11.11.2020: Jasný záblesk nad Jizerskými horami

Astronomický ústav AV ČR: Zveřejňujeme pádovou oblast meteoritů v Jizerských horách