africké rody krys žijí v mokřadech - Colomys lumumbai

Mokřadní krysa Colomys lumumbai, obr. Velizar Simeonovski/Field Museum.

Dva nové druhy hlodavců specializovaných na život podél a ve vodních tocích odhalili biologové v Konžské pánvi. Pastičky nastražené v bažinách, podél potoků a přímo v nich pomohly vnést pořádek do sto let trvajícího zmatku. Dva africké rody krys žijí v mokřadech , Colomys a Nilopegamys. Termín krysa používají biologové pro příslušníky asi třiceti druhů hlodavců. Nikoliv pouze pro rod Rattus, kam patří zvířata, které označujeme jako krysa my laici. Na základě běžné zkušenosti bychom hovořili spíše o myši, i když by nás nejspíš upoutaly delší nožky. Analýza genomu potvrdila existenci druhu krysa mokřadní (Colomys goslingi, angl. African water rat). K němu přiřadila dva druhy nové C. lumumbai a C. Wologizi. Poddruh Colomys gosling eisentrauti povýšila na samostatný druh C. eisentrauti. Všechny zmíněné druhy žijí v zavodněných ekosystémech v rozsáhlých oblastech tropické Afriky a žerou vodní hmyz. Podle vnějších znaků jsou jen obtížně rozeznatelné, proto panoval v taxonomii zmatek.

Na obrázku vlevo vidíme druh Colomys lumumbai, ale od příbuzných je prakticky k nerozeznání (obr. Velizar Simeonovski/Field Museum) Některé africké rody krys žijí v mokřadech a dobře se tomu přizpůsobily. „Je nepředstavitelné, jak málo je známo o biologické rozmanitosti malých savců, zejména v tropických částech světa. Neobjevujeme spoustu nových lvů, tygrů a medvědů, ale existuje neuvěřitelný potenciál pro objev nových druhů malých savců, protože je těžké je najít. Patří k nedoceněným tvorům. Jsou opravdu skvělí, když začnete studovat jejich ekologii. Jde o mokřadní myši, takže to nejsou jen běžní každodenní hlodavci,” doplňuje první autor článku Thomas C. Giarla z americké Siena College.

Nilopegamys

africké rody krys žijí v mokřadech - Nilopegamys plumbeus

Kresba jediného známého exempláře mokřadní krysy Nilopegamys plumbeus, obr. Leon Luther Pray/Field Museum.

Studie potvrdila i blízkou příbuznost ke druhu Nilopegamys, který známe zatím díky jedinému exempláři ulovenému v roce 1927 v Etiopii. Zakonzervovaného ho najdeme ve Field Museum v Chicagu. Nicméně kvalita tkání byla dostatečná, aby umožnila analýzu DNA. Jediný známý exemplář jediného druhu Nilopegamys plumbeus, angl. Ethiopian amphibious rat, vidíme na kresbě vpravo, obr. Leon Luther Pray/Field Museum.

T.C.Giarla et al., Integrative taxonomy and phylogeography of Colomys and Nilopegamys (Rodentia: Murinae), semi-aquatic mice of Africa, with descriptions of two new species, Zoological Journal of the Linnean Society, 2020, zlaa108, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa108

https://www.fieldmuseum.org/about/press/new-species-aquatic-mice-discovered-cousins-one-worlds-rarest-mammals