buňky imunitního systému hloubí tunely - cytotoxické T-lymfocyty

Tři cytotoxické T-lymfocyty likvidují rakovinou buňku uprostřed, mikroskopický imunofluorescenční snímek, foto The National Institutes of Health, Public domain, via Wikimedia Commons.

Specializované buňky imunitního systému hloubí tunely v mezibuněčné hmotě, aby pronikly k napadeným nebo poškozeným buňkám za účelem likvidace. Mezibuněčná hmota neboli extracelulární matrix vyplňuje mezibuněčné prostory a představuje zásadní část objemu většiny tkání. Umožňuje uchycení buněk, drží je pohromadě a dodává tkáním pružnost. Tvoří ji převážně bílkoviny, zejména kolagen. Zároveň ztěžuje buňkám imunitního systému přístup na místo působení. Významné buňky imunitního systému zvané cytotoxické T-lymfocyty (CTL) pronikají skrze mezibuněčnou hmotu dvojím způsobem. Rychle a pomalu. Pomalu se pohybující cytotoxický T-lymfocyt odtlačuje kolagenová vlákna stranou a vytváří tunel, který ostatní využijí. Rychle se pohybující cytotoxické T-lymfocyty následují svého pomalého předchůdce touž cestou, tunýlkem, který vytvořil. Tak proniknou na místo určení. Prokázaly to experimenty, při kterých vědci sledovali pohyb CTL v umělé mezibuněčné hmotě vytvořené z hovězího kolagenu.

„Pohybové chování cytotoxických T-lymfocytů a jejich vyhledávací strategie v extracelulární matrici ještě zcela nechápeme, ačkoliv jsou v současné době v centru pozornosti. Pochopení, jak CTL migrují v takových tkáních, by mohlo vést k novým terapeutickým strategiím pro prevenci metastáz v časných stádiích rakoviny,” upřesňuje šéf týmu Heiko Rieger z Universität des Saarlandes v Saarbrückenu.

Cytotoxické T-lymfocyty

T-lymfocyty patří mezi bílé krvinky. Známe jich několik typů s různými funkcemi. Jedním z nich jsou cytotoxické T-lymfocyty. Rozeznávají infikované, poškozené či nádorové buňky a přímým kontaktem je ničí. Do značné míry jde o ultimátní zbraň imunitního systému. Představují velmi radikální způsob obrany, protože může dojít k poškození tkání horšímu, než by způsobily vadné buňky. I další buňky imunitního systému hloubí tunely . Pokusy ukázaly, že obdobným způsobem se v tkáních pohybuje i další typ lymfocytů s podobným posláním zvaný NK buňky. Označení NK pochází z anglických slov natural killer, přirozený zabiják. Těsným objetím likvidují defektní buňky.

Sadjadi Z, Zhao R, Hoth M, Qu B, Rieger H. Migration of Cytotoxic T Lymphocytes in 3D Collagen Matrices. Biophys J. 2020 Dec 1;119(11):2141-2152. doi: 10.1016/j.bpj.2020.10.020. PMID: 33264597; PMCID: PMC7732778.