pneumatiky zabíjejí lososy –6PPD + 6PPD-chinon

Chemická reakce 6PPD na 6PPD-chinon oxidací ozonem.

Lososi, kteří vplují do vodních toků ústících do severoamerického Pugetova zálivu, mají velký problém. Naprostá většina jich umře, než se stihne vytřít. Jde o druh losos kisuč (Oncorhynchus kisutch, angl. coho salmon), který je jedním z pěti pacifických druhů lososa. Rozsáhlý výzkum ukázal, že je zabíjí sloučenina 6PPD-chinon. Vzniká podle chemické reakce, kterou vidíme na obrázku, z antiozonantu 6PPD, systematicky N-(1,3-dimethylbutyl)-N‘-fenyl-1,4-benzendiamin. Antiozonant je organická sloučenina, která chrání výrobky před škodlivým působením ozonu O3 tím, že s ním přednostně reaguje. 6PPD se přidává za tímto účelem do hmoty na výrobu automobilových pneumatik. V hotové pneumatice ho najdeme asi dvě procenta. Přízemní ozon antiozonant 6PPD postupně oxiduje na 6PPD-chinon. Ten otěrem přechází na povrch vozovek a dešťová voda ho splachuje do blízkých vodních toků, takže pneumatiky zabíjejí lososy . Břehy Pugetova zálivu jsou hustě osídleny, kromě jiných tam leží velkoměsto Seattle. Vozovek, odkud jedovatá sloučenina uniká do vody, tam probíhá habaděj.

Chemická analýza

Identifikace lososí hrozby rozhodně nebyla snadná. Ve vodních tocích nacházíme na 2.000 různých sloučenin. Identifikovat z nich tu pravou byla mravenčí práce, ale podařila se. Toxická koncentrace 6PPD-chinonu LC50 je pro lososy 0.8 ± 0.16 μg/l. LC50 označuje koncentraci, která zahubí 50 % testovaných jedinců (LC = lethal concentration). Vzhledem k tomu, že koncentrace 6PPD-chinonu ve vodních tocích kolísala v rozmezí méně než 0.3 až 19 μg/l, mnoho šancí lososi neměli. V nejméně kontaminovaných tocích hyne 90 % připlouvajících lososů kisuč, jinde úplně všichni. Analýzy spolehlivě potvrdily, že pneumatiky zabíjejí lososy . „Výzkum ukazuje, že se musíme zajímat nejen o vlivy výrobků jako je guma a plast na životní prostředí, ale také o mnoho dalších sloučenin, které jsou součástí původní směsi. Mohou být velmi nebezpečné i v malém množství,“ uvádí programová ředitelka divize chemie NSF Anne-Marie Schmoltner, které se na výzkumu nepodílela.

Nahoře vidíme, jak vypadá sameček lososa kisuče ve sladké vodě (public domain).

Z.Tian et al., A ubiquitous tire rubber–derived chemical induces acute mortality in coho salmon, Science 03 Dec 2020: eabd6951, DOI: 10.1126/science.abd6951