pravděpodobný nový druh vorvaňovce - Sea Shepard logo

Logo Sea Shepard Conservation Society, obr.Copyleft, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons.

Velké vzrušení zažila posádka lodi Martin Sheen 17.listopadu 2020. Při plavbě zhruba 160 km severně od tří mexických ostrovů San Benito v Tichém oceánu pozorovala pravděpodobný nový druh vorvaňovce . Čelisti tří pozorovaných exemplářů se zásadně lišily od ostatních vorvaňovců. Protože údaje kolísají a čeleď není dosud taxonomicky plně sjednocena, rozeznáváme 21 až 23 druhů vorvaňovců. Nový druh, pokud bude potvrzen, tak bude 22 až 24 druh. Vidíme ho nahoře na fotografii Simona Agera. Kromě fotografií a videa nahráli oceánologové pomocí ponořených hydrofonů akustické signály, které jsou pro každý druh naprosto charakteristické. Loď Martin Sheen provozuje nevládní nezisková organizace Sea Shepherd Conservation Society, která se zabývá ochranou oceánů. Na plavbě v okolí souostroví San Benito posádka zkoumala právě vorvaňovce. „Viděli jsme něco nového. Něco, co jsme v této oblasti neočekávali, něco, co se neshoduje, ať už vizuálně nebo akusticky, se vším, o čem je známo, že existuje. Běhá mi mráz po zádech, když si myslím, že jsme dosáhli toho, co by většina lidí považovala za opravdu nemožné – najít velkého savce, který existuje na této Zemi a který je pro vědu naprosto neznámý. Ta zvířata se vyhrnula na hladinu hned vedle lodi. Bylo to úžasné setkání. Je velmi vzácné vidět vorvaňovce a najít přátelskou skupinu vorvaňovců je ještě vzácnější,“ řekl. řekl Dr. Jay Barlow z Scripps Institution of Oceanography v San Diegu. Nicméně pravděpodobný nový druh vorvaňovce definitivně potvrdí či vyvrátí až analýza DNA z již odebraných vzorků.

Vorvaňovci a vorvaňovití

pravděpodobný nový druh vorvaňovce - již známý vorvaňovec tropický

Vorvaňovec tropický (Mesoplodon densirostris, angl. Blainville’s beaked whale), foto NOAA Photo Library, Public domain, via Wikimedia Commons.

Teď pozor na každou slabiku. Upřesněme, že vorvaň, rod Physeter, patří mezi vorvaňovité (Physiteridae). Vorvaň není vorvaňovec (Ziphiidae), je jim pouze příbuzný. Vorvaňovci jsou kytovci střední velikosti, mezi 4 až 12 m vážící od jedné do 15 tun. Typické jsou pro ně protáhlé čelisti téměř zobákovitého tvaru, jak vidíme na obrázku vpravo. Proto se v angličtině nazývají beaked whales, zobákové velryby. Setkání s nimi nejsou příliš častá, protože zpravidla loví v hloubkách kolem 1.000 m. Proto je ještě v dnešní době možné narazit na nové druhy tak velkého savce: akademon.cz 14.4.2002: Genetické testy odhalily nový druh vorvaňovce akademon.cz 15.9.2019: Velrybáři mají jasno https://www.reuters.com/article/us-mexico-whale-discovery/researchers-think-they-spotted-new-whale-species-off-mexico-idUSKBN28K00E https://seashepherd.org/2020/12/08/sea-shepherd-research-mission-discovers-possible-new-species-of-whale-in-mexico/