neznámý zpěvný hlasový projev - damani

Nahoře sameček nového stromového damana (A), dole samička téhož druhu (B). Foto Rosti, H.; Pihlström, H.; Bearder, S.; Pellikka, P.; Rikkinen, J. Vocalization Analyses of Nocturnal Arboreal Mammals of the Taita Hills, Kenya. Diversity 2020, 12, 473, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Kdo podle vás vydává tento neznámý zpěvný hlasový projev? Zvuk č.1. Zvuk č.2, ještě podivnější se zvláštním syknutím. Zvláštní, dosud neznámý zpěvný hlasový projev vydává nový druh stromového damana, který žije v lesích vysočiny Taita v Keni. Jde o nočního savce. Damani (řád Hyracoidea, angl. hyrax) jsou malí savci, kteří žijí v Africe a na Blízké Východě. Vzhledem připomínají vykrmeného králíka. Zpravidla dorůstají délky 30 – 70 cm a váhy kolem 2 – 5 kg. Současnosti se dožilo pět druhů ve třech rodech. Naprostá většina druhů damanů už vyhynula. Zatím nepojmenovaný nový druh damana se prozradil neobvyklou vokalizací, o které je obtížné uvěřit, že pochází od savce. „Zpívající jedinci jsou pravděpodobně samečci, kteří se snaží přilákat samičky svolné k páření,” předpokládá první autorka článku Hanna Rosti z Helsinské univerzity. Studiem nočních živočichů strávila tři měsíce v lesích Taitské vysočiny. Kromě damanů studovala i primáty rodu komba (angl.galago). Na obrázku vlevo vidíme nahoře samečka nového stromového damana (A), vlevo dole samičku téhož druhu (B). U samečka při zvětšení obrázku vidíme pro damany typický stále dorůstající pár horních řezáků připomínající upíří zoubky. Nejsou dobře viditelné, velikostí odpovídají velikost damana. Pokud si obrázek trochu zvětšíme, jsou dobře rozeznatelné. Znaky na kostře jakož i analýza genomu potvrdily, že damani jsou blízcí slonům. Foto Rosti, H.; Pihlström, H.; Bearder, S.; Pellikka, P.; Rikkinen, J. Vocalization Analyses of Nocturnal Arboreal Mammals of the Taita Hills, Kenya. Diversity 2020, 12, 473, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bible

Damany zmiňuje Bible ve Starém Zákonu celkem čtyřikrát, poprvé ve Třetím Knize Mojžíšově zvané Leviticus, kapitola 11, verš 5. V českém textu Bible Kralické zní: „Ani králíka, kterýž ač přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude.” Pro damana použili českobratrští překladatelé výraz králík, protože damana neznali. V Palestině autoři textu Starého Zákona mohli potkat damanů spousty, ale králíci tam tehdy nežili.