Zajímavé inspirativní poznatky přinesla desetiletá studie systému trestního práva lidu Enga na východě Nové Guineje. V komunitách původní obnovující systém trestního práva funguje dobře i v našich časech. Místo trestu pro viníky upřednostňuje kompenzaci pro oběti. O porovnání našeho systému trestního s obnovujícím uvádí jediná autorka publikace Polly Wiessnerová, antropoložka z University of Utah: „Náš současný represivní systém trestního soudnictví je založen na strachu. Mnoho lidí tvrdí, že k udržení norem a hodnot společnosti je nezbytný trest. Ale když pracujete v malých společnostech, prostě to nevidíte.“ Starší soudce kmene Enga, Anton Yongapen, doplňuje: „Nemáme žádné právní knihy. Musíme jen naslouchat různým stranám a používat naše hlavy a srdce k tomu, abychom vhodnými způsoby uplatňovali zvyk, abychom v současnosti dosáhli spravedlnosti. Spravedlnost musí být nejen prosazována, ale její prosazování musí být viditelné komunitou, jinak nebude dosaženo našeho cíle spočívajícího v nastolení míru a harmonie.“

Wiessnerová zdokumentovala v letech 2008 až 2019 zasedání 333 vesnických soudů, které řešily fyzická napadení včetně domácího násilí, cizoložství a majetkové trestné činy včetně nesplácení dluhů. Problém obnovujícího systému trestního práva je obtížně proveditelná ochrana společnosti před skutečně nebezpečnými jedinci. Rozšíření na rozsáhlé populace lidí, kteří se navzájem neznají, by rovněž mohlo být problematické. Nicméně někde obnovující systém trestního práva funguje a možná by se mohl stát inspirací soudů pro mladistvé.

Enga

Lidé hovořící jazykem Enga je asi 500.000 a převážně žijí v provincii Enga ve státě Papua Nová Guinea. Jde o hortikulturní společnost, což značí, že obživu získávají primitivním zahradnickým zemědělstvím. Pěstují zejména brambory, které jedí nebo jimi krmí chovaná prasata. Společnost je organizována v patrilineárních klanech o 300 až 1.000 lidech. Formálně podléhají státními justičnímu systému, nicméně vystačí si sami. Na obrázku nahoře vidíme skupinu mužů Enga, jak nabízejí vepříky jako kompenzaci za přečin. Foto Polly Wiessner CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Polly Wiessner, The role of third parties in norm enforcement in customary courts among the Enga of Papua New Guinea, Proceedings of the National Academy of Sciences Dec 2020, 117 (51) 32320-32328; DOI: 10.1073/pnas.2014759117