Na obrázku nahoře vidíme hned dva halové jevy pozorované najednou. Zajímavý snímek pořídil Mike Cohea ze svého okna v Providence, hlavním městě amerického státu Rhode Island počátkem února 2021. Horní vzhůru se rozšiřující svítící úkaz nazýváme horní dotykový oblouk (angl. upper tnagent arc) a je velmi vzácný. Vzniká lomem slunečních nebo měsíčních paprsků na hexagonálních hranolcích ledu v atmosféře. Aby vznikl pozorovaný jev, dlouhá osa ledových krystalků musí ležet horizontálně. Halové jevy obecně jsou optické úkazy vznikající lomem a odrazem slunečních nebo měsíčních paprsků na miniaturních ledových krystalcích v atmosféře. Halových jevů známe více druhů.

Halový sloup

Z nejnižšího místa horního dotykového oblouku jakoby vychází pás světla. Nazýváme ho halový sloup (angl. sun pillar) a vzniká odrazem slunečních paprsků od hexagonálních ledových destiček v atmosféře orientovaných na placato. Na snímku vidíme horní sloup. Zdroj světla, Slunce, zapadá a osvětluje destičky zespoda. K odrazu dochází od jejich spodní plochy, takže halový sloup je nad Sluncem. Občas můžeme pozorovat i dolní sloup, pokud zdroj světla, zpravidla Slunce nebo Měsíc, je výš nad obzorem. Na destičky svítí seshora a halový sloup je pod ním. K odrazu v tomto případě dochází z horní plochy. Zaznamenat dva halové jevy pozorované najednou není úplně běžné.

https://apod.nasa.gov/apod/ap210217.html