Ukazuje obzvláště vydařená fotografie meteoru, odkud letí? Zprava nebo zleva?

obzvláště vydařená fotografie meteoruNa obrázcích nahoře je obzvláště vydařená fotografie meteoru pořízená Frankem Kuszajem počátkem ledna na obloze nad americkým státem Missouri. Celou viditelnou dráhu ulétl za jednu sekundu, zatímco zářící stopa byla viditelná několik minut, avšak pouze pomocí techniky. Pouhým okem zaznamenáme nanejvýš krátký záblesk. Pro zachycení pestrosti barev musíme užít kameru. Meteor patří do roje Kvadrantid, který je aktivní mezi 1. a 6. lednem s maximem 3. ledna . Hustota proudu meteroidů je nepravidelná, takže počet pozorovaných meteorů kolísá mezi 60 až 200 za hodinu. Kvadrantidy je meteorický roj, který nevylétá ze souhvězdí Kvadrantu, jak by se mohlo zdát. Jeho radiant leží v souhvězdí Pastýře (Bootes, angl. Boötes) na severní obloze. Název pochází z již zrušeného souhvězdí Kvadrant na zdi (Zední kvadrant, Quadrans Muralis, angl. Mural Qudrant). Kvadrant je přístroj pro měření úhlů. Radiant je místo na obloze, odkud zdánlivě vylétají meteory meteorické roje.
Barevné záření na snímku pochází z rozžhavených ionizovaných atomů prvků, které vznikají rozpadem meteroidu při průletu atmosférou. Hořčík a vápník vyzařují fialově, nikl zeleně. Červenou vyzařují excitované atomy dusíku a kyslíku v atmosféře, rozžhavené průletem tělesa. Gravitace Jupitera Kvadrantidy pomalu stáčí od Země, takže za tisíc let nás budou míjet úplně.

Terminologie

Meteoroid je vlastní těleso, meteor je jeho světelná stopa při průletu atmosférou, meteorit je těleso dopadlé na zemský povrch, bolid je zvláště jasný meteor.

https://apod.nasa.gov/apod/ap210202.html

akademon.cz 11.11.2020: Jasný záblesk nad Jizerskými horami