Dny na marsu počítáme na soly, které jsou o něco málo delší než pozemské dny. Perseverance se činí již 12 solů, ale výsledky mají i jiné stroje. Nahoře na snímku vidíme obrázky pruhovaných dun v káteru Kunowsky, který leží na 57,1 °s.š. Pořídila je planetární sonda Mars Reconnaissance Orbiter kamerou s vysokou rozlišovací schopností HiRISE z oběžné dráhy kolem Marsu. Vznik četných zřetelných tmavých pruhů zatím marsologové v tomto období neumí vysvětlit. Na Marsu je podzim, teploty klesají, takže drobné erupce sublimujícího tuhého oxidu uhličitého nepřicházejí v úvahu. Na jaře, kdy teploty rostou, drobné erupce plynu vynášejí z pod povrchu tmavší horniny. Foto HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), NASA. Obrázky z Marsu – sol 12

https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

Děs a Hrůza

Dva marsovské měsíce, Phobos a Deimos, řecky děs a hrůza, možná původně tvořily jedno těleso. To by vysvětlovalo jejich nevelké rozměry, zvláštní oběžné dráhy a pro slušné měsíce netypické podivné bramborovité tvary.
Bagheri, A., Khan, A., Efroimsky, M. et al. Dynamical evidence for Phobos and Deimos as remnants of a disrupted common progenitor. Nat Astron (2021). https://doi.org/10.1038/s41550-021-01306-2

Perseverance

Perseverance nezůstává pozadu. Na následujícím videu vidíme přistávací manévr tak, jak ho zaznamenaly kamery. Na začátku rozvinutí padáku, odhození tepelného štítu a ke konci spuštění Perseverance na lanech a odlet přistávacího modulu.  Obrázky z Marsu – sol 12

První záznam zvuků na Marsu si můžeme poslechnout zde.

Po potlačení zvuků vozítka čisté zvuk atmosféry Marsu uslyšíme zde. Nebo spíš neuslyšíme, je to fakt hodně tichá nahrávka, což odpovídá řídké atmosféře planety.

Perseverance nese celkem sedm vědeckých přístrojů. Jejich umístění vidíme na obrázku NASA pod tímto textem:

Barevné panoramatické kamery Mastcam-Z schopné prostorových snímků.
Kombinovaná kamera, spektrometr a laser SuperCam. Laser odpaří horniny a spektrometr určí jejich složení, a to mimo dosah ramene vozítka.
SHERLOC: Mikrokamera se spektrometrem pro použití na velmi krátkou vzdálenost. Strukturu horniny bude sledovat z centimetrových vzdáleností a hledat zejména organické sloučeniny. Rovněž bude sledovat vliv marsovské atmosféry na vzorky materiálů pro skafandry.
PIXL: rentgenový fluorescenční spektrometr na mikroanalýzu hornin.
RIMFAX: georadar, který detekuje vodu až do hloubky 10 metrů pod povrchem. V tomto případě spíše marsoradar.
MEDA: meteorologická stanice, která kromě teploty, tlaku, vlhkosti a větru sleduje i atmosférický prach.
MOXIE: Elektrolyzér pracující při 800 °C, který rozkládá oxid uhličitý z marsovké atmosféry na oxid uhelnatý a kyslík. Jde o testování technologie, Perseverance kyslík na nic nepotřebuje.

Velký podíl na vybavení Persevernace má zařízení k odběru vzorků, které není v pravém slova smyslu vědeckým přístrojem. Odebrané vzorky těsně uzavře. Během deseti let by pro ně měl přiletět další robot a dopravit je zpět na Zem.

Obrázky z Marsu – sol 11

Umístění přístrojů na vozítku Perseverance, obr.NASA.

akademon.cz 18.2.2021: Úspěšně přistálo průzkumné vozítko Perseverance