čtená aktualitaZabere přípravek proti parazitům rovněž proti virům? Ministerstvo zdravotnictví ČR včera vydalo tiskovou zprávu, že umožní zdravotnickým zařízením podávat léčivý přípravek s látkou ivermektin. Používají sice anglické jméno ivermectin oproti běžně užívanému českému výrazu s „k“ ivermektin, ale na podstatě věci to nic nemění. Ivermektin je velmi účinný přípravek proti hlísticovým parazitárním onemocněním, zejména říční slepotě a lymfatické filarióze (elefantiáze). Chemickou strukturu vidíme nahoře na obrázku. Polovina Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství pro rok 2015 byla udělena za jeho objev, ta druhá polovina připadla objevitelce artemisinu, účinného antimalarika. Přestože existují svědectví lékařů o skvělých výsledcích při léčbě COVIDu-19, několik dvojitě zaslepých studií potvrdilo nulový léčebný efekt. Takže pomůže ivermektin proti COVIDu-19? Rezervovaný zůstává i ministr zdravotnictví Jan Blatný: „Zároveň je ale nutné dodat, že dosud neexistují dostatečné důkazy o prokazatelně kladném vlivu ivermectinu na léčbu onemocnění COVID-19.“ Státy, které skutečně ivermektin nasazují, si svou vysokou úmrtnost uchovávají.

Dvojitě zaslepený pokus

Účinnost ivermektinu může prokázat jedině dvojitě zaslepený pokus, nikoliv dílčí pozorování. Pokud se po ivermektinu zlepší stav nemocného s chorobou COVID-19, neznamená to, že je to jednoznačně kvůli jeho působení. Možná by se uzdravil i bez něj. Korelace (shoda) není kauzalita. Příčin mohlo být více, např. placebo. Proto musíme porovnávat dvě shodné skupiny, z nichž jedna lék dostává, druhá místo něj neškodnou náhradu. Pacienti ani ošetřující lékaři a veškerý personál, se kterým přijdou do styku, nesmí vědět, kdo lék dostává a kdo ne. Zkušenost ukazuje, že pouze na základě takových přísných experimentálních podmínek lze činit hodnověrné závěry o léčebných účincích. Správně provedené studie ve prospěch ivermektinu nehovoří.

Placebo

Ivermektin se váže na určitý typ receptorů, které se podílejí na přenosu nervových vzruchů mezi neurony i do svalů a které se vyskytují pouze u hmyzu a hlístic. U lidí nebo virů ani náhodou. Aby mohl fungovat jako antivirotikum, přípravek proti virům, musel by existovat ještě jiný, nezávislý mechanismus jeho působení na viry. Vyloučit se to nedá, ale zatím prokázán nebyl. Šance, že by desítky let používaný lék, byť k jiným účelům, nemocné ohrozil, není velká. Na druhou stranu asi sotva byl testován při vážných virózách, takže úplně vyloučit škodlivé působení nelze. Ivermektin zabírá u nemocných s mnohobuněčnými parazity, tedy u tvorů, kteří z biologického hlediska sotva mohou být vzdálenější od virů. Na druhou stranu někomu možná pomůže jako placebo. Jeho stav se zlepší díky tomu, že dostane ten skvělý lék, který se mu nejrůznější struktury snažily odepřít.

Takže pomůže ivermektin proti COVIDu-19? Možná bylo nejlepší podávat neškodnou glukózu s tím, že jde obtížně získaný ivermektin.

Luis Enrique et al., Phase 2 randomized study on chloroquine, hydroxychloroquine or ivermectin in hospitalized patients with severe manifestations of SARS-CoV-2 infection, Pathogens and Global Health, 2021, DOI: 10.1080/20477724.2021.1890887