čtená aktualitaJakožto lidé jsme tvory společenskými, zoón politikon, jak nás označil Aristoteles. Absenci sociálních kontaktů lze rozeznat i z morfologie mozku. Prostě samota utváří strukturu mozku. Již déle víme, že samota vede ke zvýšené úmrtnosti, vysokému krevnímu tlaku, špatnému fungování imunitního systému, neurodegenerativním chorobám i ke zvýšení rizika sebevraždy. Ale morfologické rozdíly jsou pozorovatelné i v mozku osamělých lidí, konkrétně ve funkčním propojení zvaném klidová síť (angl. default mode network). Jde o několik propojených mozkových oblastí, které řeší vzpomínky, plánování budoucnosti, představivost a přemýšlení o ostatních. Patří do ní střední prefrontální kortex, zadní cingulární kortex, precuneus a angulární gyrus. Červeně vyznačené je vidíme nahoře na zobrazení lidského mozku magnetickou rezonancí. Mozku. Obr.John Graner, Neuroimaging Department, National Intrepid Center of Excellence, Walter Reed National Military Medical Center, 8901 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD 20889, USA., Public domain, via Wikimedia Commons.

U lidí trpících samotou jsou tyto oblasti aktivnější, v důsledku čehož narůstá objem jejich šedé mozkové hmoty, tedy vlastních nervových buněk. Je to jako u každého tréninku. Používaná část narůstá, zanedbávaná krní. Posiluje rovněž nervový svazek zvaný fornix, který spojuje hipokampus s klidovou sítí.

UK Biobank

Výsledky vycházejí ze studia a porovnání údajů z databáze UK Biobank, která obsahuje mozkové charakteristiky včetně skenů 40.000 osob středního a staršího věku. Z nich 13,1 % v psychologickém dotazníku odpovědělo kladně na otázku, zdali se často cítí osamělí. Materiálu ke studiu bylo více než dost. Vyhodnocení, jak samota utváří strukturu mozku, provedla učící se umělá inteligence, která vyhledávala rozdíly ve stavbě mozku. První autor publikace R. Nathan Spreng z montrealské McGill University shrnuje: „Při nepřítomnosti žádoucích sociálních prožitků mohou být osamělí jedinci utvářeni vnitřními myšlenkovými procesy, jako je vzpomínání nebo představování sociálních zkušeností. Víme, že tyto kognitivní dovednosti jsou předávány oblastmi mozku zapojenými do klidové sítě. Zvýšené zaměření na sebereflexi a možná představované sociální zážitky nejspíš přirozeně zahrnuje fungování této speciální sítě.“

Spreng, R.N., Dimas, E., Mwilambwe-Tshilobo, L. et al. The default network of the human brain is associated with perceived social isolation. Nat Commun 11, 6393 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-20039-w