Sčítání ztrát za vládou naprosto nezvládnutý boj s koronovariem teprve přijde. Ještě se budeme divit, oč nás amatérský přístup našich představitelů připravil. Přímé ztráty tvořené promrhanými nebo se zlým úmyslem vynaloženými prostředky nejspíš budou nižší než cena hodnot, které vůbec nevznikly kvůli nejrůznějším omezením. Neuvěřitelných hodnot dosáhnou i propady výdělků dnešních žáků a studentů kvůli mezerám ve vzdělání díky omezení výuky. Průměrný český žák může za svůj produktivní život vydělat až o 35.000 Kč méně za zameškaný týden. Může nám to připadat jako trochu fantastická hra s čísly. Nicméně studii vypracovali renomovaní ekonomové z akademického think-tanku IDEA při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI). Jde o úctyhodnou a kompetentní akademickou instituci, takže jejich výpočty bychom neměli jen tak smést ze stolu. Aby si každý mohl učinit nezkreslený obrázek, přinášíme dále text tiskové zprávy AV ČR z 8.4.2021.

TZ AV ČR:

66 miliard bez školní výuky, 33 miliard s výukou náhradní – dálkovou: až takového mohou být ztráty sumy budoucích superhrubých výdělků současných žáků a studentů za každý týden zavřených škol během koronavirové pandemie. Mezery ve vzdělání žáků a studentů způsobené uzavřením škol během pandemie COVID-19 mohou vést ke ztrátě stovek miliard korun ve formě jejich snížené budoucí produktivity práce, uvádí právě zveřejněná studie ekonomů z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI. Součástí studie je i kalkulačka.

Zatímco ztráty způsobené restrikcemi v ekonomických odvětvích, kde dochází ke spotřebě a platbám, jsou dobře vidět a lze je snadno spočítat, ztráty plynoucí z uzávěry prezenční výuky se projeví citelně až v delším časovém horizontu, kdy dnešní žáci a studenti začnou sami vydělávat. I proto bylo a stále je uzavírání škol mnohými mylně považováno za relativně levný nástroj brždění epidemie.

„Současná krátkozraká řešení Česku v budoucnu přinesou velké ztráty. Výluka školní docházky se bude do budoucích výdělků a příjmů dnešních žáků a studentů a do veřejných rozpočtů negativně promítat dlouhá desetiletí,“ uvedl výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI a jeden z autorů studie Daniel Münich.

Pokračování textu tiskové zprávy najdeme zde. Plný text studie zde. Nahoře na obrázku vidíme znázornění dopadu výluky prezenční výuky na vzdělávací výsledky různých skupin žáků. Zatímco zvýhodnění žáci s dobrým sociálně-ekonomicko-technickým zázemím se učí v distančním režimu dále, pouze pomalejším tempem, znevýhodnění žáci naopak začnou zapomínat i to, co už uměli. Vzniklé rozdíly budou v budoucnosti přetrvávat a prohlubovat již tak vysoké vzdělanostní nerovnosti. Převzato ze zmiňované studie.