Evropská kosmická agentura ESA po více než deseti letech vypisuje výběrové řízení na tři nové pozice astronautů.

Přihlášky lze podat do 28. května 2021. Výběrové řízení bude probíhat zhruba jeden rok. Plný text příručky pro žadatele najdeme zde. Ze tří otevřených pozic jedna je vyhrazena pro astronauta s fyzickým postižením, což je naprostá novinka. Nicméně nároky na něj kladené nejsou o nic menší. Na všechny tři pozice je stejná příručka. Jde o rozsáhlý, třiceti stránkový dokument. Podle něj uchazeč musí být nanejvýš 50 let stár, výška mezi 150 a 190 cm, normální váha, zrak na úrovni pilota, vynikající sluch. Mezi další požadované znalosti či dovednosti patří minimálně průměrná kondice, znalost plavání, schopnost snášet let po parabolických drahách, zvládnutí tréninku pod vodou, řidičský průkaz, schopnost týmové práce i ve stresu. Letu letadlem po parabolické dráze se využívá k vytváření přetížení nebo beztíže. Trénink pod vodou slouží k nácviku prací v beztíží. Plat můžete očekávat 5.400–8.600 €.

Na astronauta s tělesným postižením se mohou kvalifikovat lidé s chybějící jednou nebo oběma nohama, rozdílnou délkou končetin nebo vzrůstem menším než 130 cm. Z nejlepších neúspěšných kandidátů ESA vytvoří zhruba dvaceti členný záložní tým. Jde o obdobu záložníků vojenských. Zůstanou ve svém dosavadním zaměstnání, přičemž ESA bude sledovat jejich zdravotní stav a podrobovat je průběžnému tréninku. Tyto povinnosti jim zaberou asi týden ročně.

Dosavadní astronauti ESA

Poslední třídu astronautů z roku 2009 vidíme nahoře na obrázku (foto ESA – S. Corvaja, 2009). Zleva doprava Andreas Mogensen, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet, Luca Parmitano, Timothy Peake. Thomas Pesquet, poletí 22. dubna 2021 na Mezinárodní kosmickou stanici ISS. O právě probíhajícím výběrovém řízení říká: „Rozhodující krok je, zda se přihlásíte či nikoli. Možná bude vybrán jen jeden z tisíce, ale přihlásí se jen jeden z milionu. Takže prosím, prosím, prosím, přihlašte se, přihlašte se, přihlašte se.“

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection/Calling_all_future_astronauts