Nejstarší známý meteorit je možná meteorit starší než Země sama. Jeho kusy byly nalezeny byl poblíž alžírského města Adrar v písčité části Sahary zvané Erg Chech v květnu 2020. Podle místa svého nálezu nese jméno Erg Chech 002, zkráceně EC 002. Vznikl před 4,5 miliardou let. Stáří bylo určeno na základě rozpadu radioaktivního izotopu hliníku 26Al. Složením patří mezi chondrity, které jsou zejména z křemičitanů. Najdeme ho ve známé meteoritické sbírce Maine Mineral and Gem Museum. Meteorit starší než Země sama vidíme na obrázku nahoře, foto Foto Maine Mineral and Gem Museum/Darryl Pitt.

J.-A. Barrat et al., A 4,565-My-old andesite from an extinct chondritic protoplanet, Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (11) e2026129118; DOI: 10.1073/pnas.2026129118