Moderní biotechnologie v kostce (publikace)

Moderní biotechnologie v kostce, titulní stránka.

Publikace Moderní biotechnologie v kostce vydaná v roce 2020 Ministerstvem zemědělství ČR si jisté své čtenáře najde. Najdeme v ní základní informace o zemědělsky využívaných geneticky modifikovaných organismech, nových technikách šlechtění a právním rámci různých částí světa. Přístupnému textu snadno porozumí i neodborník v příslušné oblasti. Zůstává v obecné rovině a věnuje se spíše popisu organismů a bezpečnostních opatření nežli metod. Ze všech, co jich máme k dispozici, je podrobněji zmíněn jen mechanismus CRISPR/CaS. Celkem logicky velká část je věnována bezpečnosti a pěstování geneticky modifikovaných organismů s důrazem na Evropu a její legislativu. Nechybí srovnání se situací ve světě, zejména ve Spojených státech a Kanadě, zmíněo je i Rusko a Čínu. Naprostá většina genových manipulací se týká rostlin. Nicméně začínají se objevovat i transgenní živočichové. Nechybí proto zmínka o geneticky modifikovaném lososu označeném AquAdvantage, v Evropě zatím nepovoleném. Obsáhlý je i seznam literatury.

Cukrová řepa

Vzhledem k významu cukrové řepy pro naši zemi ocitujeme odstavec, který je věnován geneticky modifikované cukrové řepě: „Cukrová řepa je využívána k výrobě cukru, lihu a krmiv pro hospodářská zvířata. Mezi největší producenty patří Rusko, Francie, Německo a USA. Jedinou GM odrůdou řepy povolenou jako součást výrobků dovážených do EU je odrůda H7-1 odolná vůči herbicidům na bázi glyfosátu. Řadí se však mezi GM plodiny, které nejsou pěstovány ve světě ve velkém měřítku, společně s GM vojtěškou, papájou, dýní, bramborami, baklažánem a jablky je pěstována přibližně na 1 % celkové pěstitelské plochy GM plodin.“

Jde o solidní publikaci, která přináší základní informace pro nejzákladnější orientaci v oboru. I z takto stručné informace vyplývá ostudné zaostávání Evropy na tomto poli. Kéž by tato publikace trochu přispěla ke zmírnění neopodstatněných obav z geneticky modifikovaných organismů.

Kolektiv autorů spolku Biotrin, Moderní biotechnologie v kostce, Praha 2020, Ministerstvo zemědělství ČR, 57 stran, ISBN 978-80-7434-583-8 V pdf podobě ji lze stáhnout zde: https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace1/Moderni_biotechnologie_WEB.pdf

V tištěné podobě ji Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství zasílá poštou.