Elektronické historické atlasy zpřístupněné na internetu jsou veřejností vysoce žádané. Ve spolupráci Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT vznikl nový on-line Český historický atlas. Bezpochyby velmi záslužné dílo, i když map i podrobností by v něm mohlo být více. Autoři jsou nepochybně limitováni množstvím financí, které měli k dispozici. Výhodou elektronických medií ve srovnání s tištěnými je, že další doplnění nepředstavuje problém. Pošťourat se v jednotlivých mapách můžeme na webové adrese https://cha.fsv.cvut.cz . Sympatické je, že kromě hlavních etap a milníků našich dějin se autoři soustředili i na oblasti, které doposud kartograficky zpracovány nebyly, např. mapy poutí a poutních míst anebo zajateckých táborů za první světové války. Jako ukázku vidíme úplně nahoře válečné události roku 1813 na našem území a v jeho těsné blízkosti. Jde o pohyby armád, které těsně předcházely Napoleonovu porážku v bitvě národů u Lipska 16.-19. října 1813.

Osm oddílů

Atlas tvoří osm hlavních částí: Hranice a území, Hranice a regiony, Český stát a Evropa ve 20. století, Obyvatelstvo, Víra a náboženství, Historické mezníky, etapy a činy, Válečné konflikty a jejich důsledky, Krajina a člověk. Velmi užitečný je i nástroj na porovnávání map. Velkou výhodou elektronických medií je možnost připojovat mnohem početnější a podrobnější popisky, než zvládne tištěná forma. Vyčerpávají přehled odkazů na další elektronické historické atlasy a portály je rovněž velmi přínosný, jakož i rozsáhlá bibliografie. Mapy bohužel nejsou ručené k prohlížení na zařízeních s malým displejem. Vzhledem k jejich informační hustotě je to celkem pochopitelné, byť to nejspíš diskvalifikuje rozsáhlou skupinu možných uživatelů. Významnou předností nového atlasu je i jeho cena. Je totiž zdarma. Lez jen doufat, že to tak zůstane i nadále.

Na obrázku pod tímto odstavcem shlédneme nástup vojsk okupačních armád v srpnu 1968. V západním cípečku vidíme, že armáda bývalé Německé demokratické republiky (východní Německo) se na okupaci podílela pouze nepatrně, ale podílela.

On-line Český historický atlas - 1968

Nástup vojsk okupačních armád v srpnu 1968, On-line Český historický atlas.

Tisková zpráva AV ČR ze dne 5.5.2021: Historici a kartografové spustili on-line atlas českých dějin