Speciální inkoust převede kresbu ze 2D na 3D snadno a rychle. Co s ním v ploše nakreslíme, převedeme pomocí polymerace, povrchového napětí a kapilárních sil na třírozměrný objekt. Nejprve vytvoří plotter dvourozměrné základy. Základem inkoustu je polyvinybutyralová pryskyřice rozpuštěná ve směsi ethanolu a isopropanolu. Jako změkčovadlo slouží dibutylsebakát, jako povrchově aktivní látka butylstearát. Významný je přídavek povrchově aktivního činidla. Způsobí, že po ponoření do roztoku monomeru pryskyřice zůstane část vytištěná inkoustem bez povrchově aktivní látky pevně přisedlá. Části s přidanou povrchově aktivní látkou se od tiskové podložky oddělí a začnou se vznášet, popřípadě je povrchové napětí zachytí na hladině. Následují vyschnutí a definitivní stabilizaci pomocí UV záření, které spustí polymeraci monomeru zachyceného z roztoku. Tím dojde k vytvrzení. A když do inkoustu přidáme jemné železné piliny, získáme magnetický materiál.

Seo Woo Song et al., Direct 2D-to-3D transformation of pen drawings, Science Advances 24 Mar 2021: Vol. 7, no. 13, eabf3804, DOI: 10.1126/sciadv.abf3804, CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

akademon.cz 13.6.2020: 3D tisk mění složení