čtená aktualitaVálka nacisticko-bolševická vypukla přesně před osmdesáti lety. Tato informace nevypadá příliš jako aktualita. Nicméně okolnosti vzniku konfliktu mezi dvěma spřátelenými mocnostmi nejsou ani dnes zdaleka objasněny. Zejména díky tomu, že stěžejní dokumenty předcházející počátku války jsou stále nedostupné v hlubinách ruských archivů. V posledních letech historici začali vytvářet jiný obraz vzniku války, než jaký nám bolševická i ruská propaganda předkládala a předkládá. Takže se opravdu jedná o aktualitu z oblasti historické vědy. Napadení Sovětského svazu byla ze strany Německa preventivní akce, která sovětský útok na Německo předešla o dva až tři týdny. Přestože jde o historickou událost, kterou pamatuje málokdo, nové objevy renomovaných historiků ohledně ní stále vzbuzují u někoho emoce. Proto budu příslušné pasáže citovat doslova z pojednání Dějiny Ruska 20. století, II. Díl 1939 – 2007, Andrej Zubov editor, Argo 2015, ISBN 978-80-257-0964-1:

Str.34: Stalin však připravoval SSSR na jinou válku. Dne 14. října 1940 definitivně schválil Úvahy o základech strategické přípravy ozbrojených sil Sovětského svazu na západě a na východě. Šlo o plán „preventivního úderu“ na německá vojska v Evropě, který si žádné obranné úkoly nekladl.

Str.35: od dubna do června 1941 probíhala mocná příprava Rudé armády na „preventivní úder“ – při naprosté absenci jakýchkoli obranných opatření.

Str. 36: 15. května byla v generálním štábu vyhotovena poslední přepracovaná varianta operačního plánu, vytvořeného v Operační správě pod vedením generálů N.F. Vatutina a A.M. Vasiljevského. Plán předpokládal ofenzívu v západním (pomocném) směru na Varšavu a v jihozápadním (hlavním) rozdrcení nepřítele východně od Visly a ovládnutí Krakova. Z 12. června byl termín útoku později přesunut s největší pravděpodobností na červenec 1941. Soustřeďování vojsk probíhalo v přísném souladu s plánem z 15. května.

Str.37: Soudě podle mnoha nepřímých údajů (archivy tohoto období dosud podléhají utajení) byl začátek preventivní ofenzivní operace naplánován na 12. července 1941.

Prostě to lépe zapadá

Historici začali vytvářet jiný obraz počátku války, který dobře zapadá do tehdejšího dění a je podpořen důkazy. Nahoře na obrázku vidíme na začátku války Němci ukořistěnou sovětskou výzbroj. Jde o původně francouzské houfnice Schneider ráže 155 mm vz. 1917. Rudá armáda je nejspíš ukořistila při přepadení Polska v roce 1939.