Dnes překvapivě nebudeme hovořit o novém objevu. Pozvu vás k návštěvě nevelké, leč zdařilé expozice v Národním muzeu v Praze. V Panteonu můžeme do 2. července shlédnout lebku ze Zlatého koně i pohlédnout přímo do tváře ženy, které lebka patřila. Aktualita o ní se v akademonu.cz objevila 12. dubna 2021. Není to jen tak lebka ledajaká, ale nejstarší lebka moderního člověka, u které byl zrekonstruován kompletní genom. Při pohledu na lebku dávné ženy zemřelé před 45 tisíci lety hledíme zároveň na nejstarší známý člověčí genom. Lebka byla nalezena v Koněpruských jeskyních u Berouna počátkem padesátých let minulého století. Zlatý kůň je jméno vrchu, ve kterém Koněpruské jeskyně leží. Přesné datování lebky podle genomu je záležitostí teprve poslední doby. Dlouhou dobu jsme nevěděli, jak cenný exponát depozitáře Národního muzea skrývaly.

Zdařilá expozice

Kromě lebky v expozici můžeme pohlédnout přímo do tváře ženy, které lebka patřila. Pohlédnout do očí dávné ženy, i když jde jen o velmi realistickou sochu, je fascinující. Naše první setkání bylo téměř magické. Když jsem v nepřesvětleném Panteonu Národního muzea k expozici přicházel, pravěká žena se otočila a pohlédla mi přímo do očí. Umístění sochy na pomalu rotující podstavec je velmi zdařilé. Skutečnou lebku vidíme vpravo v popředí. Lebku se sochou pravěké ženy najdeme v dobře provedené expozici s odpovídajícím popisem na důstojném místě – v Panteonu Národního muzea. Možná by to chtělo označit i cestu od vchodu do muzea k Panteonu. Ne každý ví, kde přesně tuto prostoru najde. Já jsem chvíli bloudil, i když ne tak dlouho, abych se na cestu musel vyptávat. Pokud se tam rozhodnete vydat, máte čas do 2. července.

Panteon Národního muzea

Panteon Národního muzea leží hned nad vstupní halou. A když už zaplatíte vstupné do Národního muzea, podívejte se i na další expozice. Rozhodněte stojí za to. Hned vedle Panteonu je sál minerálů. Málokdo ví, že sbírka minerálů našeho Národního muzea patří k předním světovým sbírkám.

„Muzea jsou instituce, které nejenom vystavují jednotlivé exponáty, ale dokáží vyprávět poutavé příběhy a odhalovat tajemství naší minulosti. Lebka ženy z Českého krasu tak v sobě ukrývá nejen nejstarší genom moderního člověka, ale též vypráví fascinující příběh výjimečného sbírkového předmětu, vědecké vytrvalosti vedoucí ke světovému objevu a odhaluje tajemství ženy, která zde žila před více jak 45.000 lety, ale též poodhaluje některá tajemství zrodu moderního člověka na naší planetě. Národní muzeum je nejen výstavní, ale též špičkovou vědeckou institucí a já jsem velice hrdý, že naši odborníci dokáží světu přinášet tak výjimečné vědecké objevy,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Tisková zpráva Národního muzea v Praze ze 2.6.2021: Nejstarší genom moderního člověka objeven v Národním muzeu