Tipněte si, co vidíme na obrázku!

Je to čirá fantazie, umělecký objekt, něco z přírody nebo z temného Vesmíru, či snad geologická struktura? Odpověď přinese akademon tuto sobotu. Zatím si můžeme být pouze jisti, že jde o symetrickou strukturu.