Na obrázku je hlavový oddíl nervové soustavy čmeláka zemního (Bombus terrestris, angl. buff-tailed bumblebee) zvaný též mozek. Obrázek vznikl pomocí moderních mikroskopických technik, konkrétně počítačové tomografie.  Úplně přesně řečeno jde o mozek samice čmeláka. Nevypadá jako naše elegantní rýhované polokoule, na které jsme zvyklí. Podivný neucelený vzhled mají mozky všech živočichů kromě savců, u kterých se objevila mozková kůra. Ta překrývá starší struktury, které v hloubce stále jsou. Mozek hmyzu vznikl splynutí šesti párů nervových ganglií (shluků). Odborník na něm rozliší tři základní laloky, každý ze dvou párů ganglií: protocerebrum, deutocerebrum, a tritocerebrum. Nervová soustava hmyzu dále pokračuje břišní páskou tvořenou páry nervových ganglií. Nervovou soustavu hmyzu nazýváme žebříčková.

Mozkové laloky

Hmyzologové mají mozek čmeláka zemního dobře popsán a zmapován. Nebudeme si ho popisovat celý, protože to by bylo dlouhé povídání. Uvedeme jen příklad. Dvojice modře vybarvených laloků v popředí jsou tykadlové laloky napojené na tykadla. Velké žluté a oranžové laloky po stranách tvoří optickou část mozku. Podivně tvarované červené části ne úplně nahoře nazýváme střední lalok. Úplný popis jednotlivých částí čmeláčího mozku najdeme v databázi insectbraindb.

https://insectbraindb.org/app/species/10;version=SIN-0000010.3

Rother, L., Kraft, N., Smith, D.B. et al. A micro-CT-based standard brain atlas of the bumblebee. Cell Tissue Res (2021). https://doi.org/10.1007/s00441-021-03482-z

akademon.cz 13. září 2020: Městští čmeláci jsou větší a výkonnější