Nestává se asi příliš často, aby želva obrovská ulovila ptáka. Na ostrovu Frégate ze Seychellského souostroví v Indickém oceánu zpozorovala a nafilmovala Anna Zora, zástupce manažera ostrova pro ochranu a udržitelnost, velmi podivné chování samičky želvy obrovské. Nechodila sem a tam, jak to želvy běžně při shánění potravy dělají. Samička o délce 50 cm směřovala přímo za nějakým cílem, otvírala tlamu a zatahovala jazyk. Takto vypadá agresivní chování samců želv obrovských při boji o samičky. Takže u samičky bylo poněkud překvapující. Jak vidíme na videu nad tímto odstavcem (foto Anna Zora), tvrdě šla po mláděti ptáka nodyho tenkozobého (Anous tenuirostris, angl. lesser noddy tern). Po několika pokusech ho dostala. Skousnutím mu rozdrtila hlavu. Vzápětí ho sežrala, což na videu už vidět není. Chování ptáka hodnotí spoluautor publikace Justin Gerlach z University of Cambridge jako omyl: „Naprosto přesně zvolil chybný postup. Kdyby seskočil z klády, mohl by lehce uniknout.“

Želva obrovská a nody

Želvu obrovskou (Aldabrachelys gigantea, Seychelles giant tortoise), která žije endemicky na Seychellských ostrovech, vidíme na obrázku úplně nahoře. Naprostá většina její potravy je rostlinná. Patří k předním místním býložravcům. Odhaduje se, že želvy obrovské sežerou kolem 11 % primární rostlinné produkce. Obdobná situace panuje na Galapágách, tam ale jde o želvu sloní (Geochelone nigra complex, angl. Galápagos giant tortoise). Želva sloní není jediný druh, ale jak latinský název napovídá, jde o skupinu tuctu velmi podobných druhů. Želva obrovská nepohrdne ani mršinkou, kostmi nebo schránkami měkkýšů kvůli vápníku. Existují ústní svědectví o tom, že želva obrovská ulovila ptáka, avšak až doteď to nikdo nepotvrdil. Na ostrově Frégate žije asi 3.000 želv obrovských. Nodyů tenkozobých tu žije 265.000 v jediné kolonii o 10.000 hnízdech na ploše 1,9 hektaru dle údajů z června 2020. Zem pod hnízdy je doslova pokryta vypadlými nelétajícími mláďaty, což byl zřejmě i osud našeho sežraného opeřence.

Anna Zora, Justin Gerlach, Giant tortoises hunt and consume birds, Current Biology, 2021, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.06.088

Foto želvy obrovské Muhammad Mahdi Karim, GFDL 1.2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html>, via Wikimedia Commons.