čtená aktualitaNedávný nález kameje se starořeckým textem z 2. století po Kr. posunul stáří přízvučného verše. Klasická antická poezie pracuje s veršem časoměrným, jehož rytmus je dán pravidelným střídáním dlouhých a krátkých slabik. Jak již název napovídá, verš přízvučný pracuje s přízvučnými a nepřízvučnými slabikami. Kamej na obrázku vytvořenou ve 2. století po Kr. nalezli archeologové na krku mladé ženy v sarkofágu v současném Maďarsku. Originál je k vidění v budapešťském Muzeu Aquincum. Překvapující je na ni napsané šestiverší. Je přízvučné o tři stal let dříve, než se tento typ verše měl vůbec objevit. Přízvučná poezie zestárla o 300 let.

Virální verš

Jde o verše velmi populární po celém Římském impériu. V dnešní terminologii bychom je označili za virální. Můžeme je přeložit asi takto:
Λέγουσιν Ať si myslí
ἃ θέλουσιν Co jen chtějí
λεγέτωσαν Ať jen mluví
οὐ μέλι μοι Mně je to fuk
σὺ φίλι με Lásku mi dej
συνφέρι σοι Dobře se měj
V dnešní španělské Cartageně nalezli archeologové na dvacet polodrahokamů s vyrytými shodnými verši na achátech, chalcedonech nebo onyxech. Často nacházíme samostatně jen první čtyřverší, které demonstruje nezávislost na okolí. Přidání posledních veršů smysl básničky posouvá do milostné roviny.

Autor publikace profesor Tim Whitmarsh z University of Cambridge k tomu dodává: „Nejbližší moderní obdobou je nejspíš tričko s nápisem. Když máte lidi v celé obrovské říši, kteří touží nakupovat věci, které je spojují s centry módy a moci, máte podmínky pro to, aby se jednoduchá báseň stala virální, a to se očividně stalo tady. Myslím, že se báseň líbila, protože umožnila lidem uniknout z místních poměrů a hlásit se k účasti v síti vzdělaných lidí, kteří provozovali tento druh hravého, sexuálně nabitého diskurzu. Římská říše radikálně transformovala klasický svět tím, že ho všemožně propojila. Tato báseň nemluví o vnuceném řádu imperiální elity, ale o popkultuře zdola nahoru, která se šíří po celé říši. Stejné podmínky umožnily šíření křesťanství.“ A přízvučná poezie zestárla o 300 let.

T J G Whitmarsh, ‘Less Care More Stress: A Rhythmic Poem from the Roman Empire’, The Cambridge Classical Journal (2021). https://www.doi.org/10.1017/S1750270521000051