Letošní Nobelovu cenu za fyziku udělila Královská švédská akademie věd za zásadní přínosy k porozumění složitým fyzikálním systémům. Nobelova cena za fyziku pro rok 2021 náleží z jedné poloviny společně Syukuro Manabemu z Princeton University a Klausi Hasselmannovi z Max-Planck-Institut für Meteorologie v Hamburku za fyzikální modely zemského klimatu s ohledem na vyčíslení rozptylu a spolehlivosti předpovědí globálního oteplování. Druhou polovinu dostal Giorgio Parisi z Univerzita La Sapienza v Římě za objev ovlivňování neuspořádanosti a fluktuací fyzikálních systémů od atomového po planetární měřítko. Syukuro Manabe se narodil roku 1931 v japonském Šingu (Shingu), Klaus Hasselmann roku 1931 v Hamburku a Giorgio Parisi v roce 1948 v Římě. Zastoupení vědců, jejichž domovské instituce neleží ve Spojených státech, je neobvykle vysoké.

Syukuro Manabe

Syukuro Manabe předvedl, jak zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře způsobuje ohřívání povrchu Země. V šedesátých letech vedl vývoj fyzikálních modelů zemského klimatu a byl prvním, kdo zkoumal vztah mezi radiační bilancí a vertikálním pohybem vzdušných hmot. Jeho práce se stala základem současných klimatických modelů.

Klaus Hasselmann

Zhruba o deset let později vytvořil Klaus Hasselmann model, který spojuje počasí a podnebí. Odpověděl tím na otázku, proč mohou být klimatické modely spolehlivé, i když je počasí proměnlivé a chaotické. Vyvinul také metody pro identifikaci konkrétních stop, jakýchsi otisků prstů, které v klimatu zanechají jak přírodní, tak lidmi vyvolané procesy. Jeho metody byly použity k důkazu, že zvýšenou teplotu atmosféry způsobují antropogenní emise oxidu uhličitého.

Giorgio Parisi

Nobelova cena za fyziku pro rok 2021 se netočí jen kolem meteorologie. Kolem roku 1980 objevil Giorgio Parisi skryté vzory v neuspořádaných složitých materiálech. Jeho objevy patří mezi nejdůležitější příspěvky k teorii komplexních systémů. Umožňují porozumět a popsat mnoho různých a zdánlivě zcela náhodných materiálů a jevů, a to nejen ve fyzice, ale také v dalších, velmi odlišných oblastech, jako je matematika, biologie, neurověda a strojové učení. Příklad vývoje složitého systému vidíme na obrázku nahoře (© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences). Pokaždé, když systém volně ložených disků vlevo stlačíme dohromady, uspořádají se disky na těsno jiným způsobem. Giorgio Parisi matematicky popsal společné rysy těchto složitých systémů.

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2021/press-release/