čtená aktualitaDne 19.listopadu 2021 vydá nakladatelství Grada knihu Chemie na talíři, která nabízí skutečně pestré čtení. Výklad o chemických vlastnostech základních potravin jako cukr, mléko, máslo, maso či voda vystřídá exkurz do zákoutí mongolské kuchyně. Od popisu principu vnímání chutí se dostaneme k tomu, proč jsou některé papričky opravdu hodně pálivé, dozvíme se, za co je v kuchyni odpovědná Maillardova reakce a jen tak mimochodem se naučíme, jak připravit steak podle našich představ. I taková totiž může být chemie: skutečně praktická věda, úzce propojená s našimi každodenními životy. Pokud hledáte vánoční dárek, nalezli jste ho! Zajímá-li vás, co vidíte nahoře na obrázku vpravo, je to původní konstrukce Papinova hrnce (obr. See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons).

Laboratoř zvaná kuchyně

Knížka vám pomůže nezařadit se mezi 39 % dotazovaných při průzkumu chemofobie, který proběhl v roce 2019 v některých zemích západní Evropy. Zmíněná část respondentů by nejraději žila ve světě bez chemických sloučenin (Siegrist & Bearth, 2019). Byl by to věru trudný svět tvořený fotony a občasnou částicí kosmického záření. Útěchou nám může být, že naše vlastní existence by v něm byla vyloučena.

Chemie je vlastně pouze hypertrofované odvětví fyziky, která ji obklopuje ze všech stran. Veškeré procesy, při kterých se nemění složení molekul, patří do fyziky. Součástí fyziky zvané jaderná jsou přeměny atomových jader. Chemii patří pouze procesy zahrnující tenkou slupku elektronů na samém povrchu atomu, tzv. valenční elektrony. I to málo, co se děje s elektrony hlouběji ve vrstvách blíže jádru, patří do fyziky. Ať se díváme nahoru či dolů, všude samá fyzika. K vydělení chemie jako samostatné vědy došlo z čistě praktických důvodů, a nikoliv z nějaké vnitřní logiky přírody. Prostě se během historie ukázalo z našeho pohledu šikovné mísit nejrůznější sloučeniny, zahřívat je, tavit a jinak trápit a sledovat, co se bude dít. Výsledkem bylo např. chutněji upečené maso, vyleptaná díra, nové barvivo, anebo výbuch střelného prachu.

K vydělení chemie jako samostatné vědy z fyziky došlo i proto, že náš svět je světem chemických reakcí. Probíhají v našich tělech, ostatních tvorech, rostlinách kolem nás, v atmosféře a v dostatečně dlouhém časovém horizontu i v horninách pod našima nohama. Pro hypotetické myslící živé bytosti založené na krystalech by roli chemie hrála nauka o krystalech čili krystalografie.

Knihu můžete získat zde.