Námořníci nepříliš často pozorují jev zvaný mléčné moře, při kterém obrovské plochy mořské vody svítí namodralým světlem. Jde o luminiscenci živých organismů, tzv. bioluminiscenci. Nahoře na obrázku vidíme mléčné moře, jak ho zaznamenala družice 4. srpna 2019 jižně od ostrova Jáva. Světla při horním okraji obrázku jsou rybářské lodě. Toto mléčné moře svítilo od července do září a největší rozloha dosáhla 100.000 kilometrů čtverečních. Zajímavé je, že leželo v těsném sousedství oblasti s vysokým výskytem chlorofylu, což odpovídá velkému množství fotosyntézujícího fytoplanktonu. Není vyloučeno, že luminující bakterie získávají živiny z odumřelých řas z chlorofylem bohatých oblastí. Rovněž symbióza s rybami není vyloučena. V letech 1915 – 1993 námořníci pozorovali mléčné moře 235 krát. Pochopitelně bioluminiscenci odlehlou od námořních tras nikdo neviděl. Jak vzniká svítící mléčné moře? Podle jediného vzorku odebraného v červenci 1985 východně od ostrova Sokotra za luminiscenci odpovídá tyčinkovitá mořská bakterie Vibrio harveyi společně s jednobuněčnou řasou rodu Phaocystis.

Pohled shůry

Jak vzniká svítící mléčné moře, zatím přesně nevíme. Zásadní změnu může přinést satelitní pozorování. Cenná data přinese i pozorování speciálním citlivým družicí neseným přístrojem zvaným day-night band (DNB), který umožní pozorovat tento jev i za dne. První autor publikace a spolukonstruktér přístroje Steven D. Miller uvažuje: „Zprávy během let byly víceméně konzistentní, ale zůstává velká nejistota, pokud jde o okolnosti vzniku, stejně jako o přesné složení, relevantní ekologii a strukturu. A kde v přírodě vzniká? Co nám může říci o životě v oceánu? Bakterie jsou velmi jednoduchá forma života a předpokládá se, že bioluminiscence byla základní funkcí některých prvotních forem života. Co nás může naučit mléčné moře o hledání jiných podobných základních forem života ve vesmíru? Ještě se máme co učit. Doufáme, že DNB pomůže k tomuto poznání.“

Miller, S.D., Haddock, S.H.D., Straka, W.C. et al. Honing in on bioluminescent milky seas from space. Sci Rep 11, 15443 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-94823-z, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, CC BY 4.0