Za posledních deset let zahynuly dvě třetiny populace zvonků zelených

Pomyslné žezlo převzal zvonek od káněte lesního, ptáka roku 2021. Zářivě žlutá páska v křídle v zeleném kabátku, mohutný kuželovitý zobák a hlasitý zvonivý hlas jsou hlavní znaky zvonka zeleného. Oba vizuální znaky můžeme pozorovat na horním obrázku (foto Jiří Kubík/ČSO). Zvonek zelený (Chloris chloris, angl. European greenfinch) je malý pěvec z čeledi pěnkavovitých (Fringillidae). Ptákem roku 2022 je zvonek zelený, kterého můžeme pozorovat celoročně na celém území Česka. Obývá otevřenou zemědělskou krajinu s poli, sady a pásy křovin. V lidských sídlech včetně největších měst vyhledává zahrady a parky. Pojídá semena a bobule. Jeho silný zobák mu umožňuje louskat i tvrdá semena.

Ptákem roku 2022 je zvonek zelený

Hejno zvonků zelených v zimě, foto Helena Hurtová/ČSO.

Ptákem roku 2022 je zvonek zelený, který hyne po nákaze prvoky

Hlavní příčinou úbytku zvonka je podle ornitologů závažná ptačí nemoc trichomonóza. Kvůli ní se zvonek stal jedním z nejrychleji ubývajících ptačích druhů posledního desetiletí. „Trichomonózu způsobuje parazitický prvok bičenka drůbeží Trichomonas gallinae, která napadá zadní část ptačí ústní dutiny – jícen a vole. Zde se namnoží a způsobuje rozsáhlé záněty, které znemožňují polykání a ptáci nakonec uhynou hladem. Bičenky se přenášejí slinami a zbytky potravy, která odpadne nakaženým ptákům od zobáku. Na vzduchu dlouho nevydrží, ale pokud kousek semínka hned sezobne jiný zvonek, je tragédie hotová. Krmítka, kde jsou ptáci v těsném kontaktu, tedy přispívají k šíření nemoci, a proto se trichomonóze říká krmítková nákaza,“ popisuje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Právě ta ptáky roku vyhlašuje a rozhodla, že ptákem roku 2022 je zvonek zelený.

Ptačí hodinka

Ve dnech 7. až 9. ledna 2022 proběhne již čtvrtý ročník ptačí hodinky, sčítání ptáků na krmítkách. Díky tomuto programu občanské vědy ornitologové získávají informace o tom, kteří ptáci u nás zimují. Lodi se zapojilo přes 27 tisíc lidí. Máte-li zájem, více informací zde.

Plný text tiskové zprávy České společnosti ornitologické ze 4. ledna 2022.

Zdroj: Lawson, B. et al. The emergence and spread of finch trichomonosis in the British Isles. Philosophical Transactions of the Royal Society B (2012) 367, 2852–2863 (https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0130)

akademon.cz 25. května 2012: Zvonci hynou po nákaze prvoky

Prvok není jediná nebezpečí.
akademon.cz 14. února 2021: Kočičky představují extrémní hrozbu

Neomezený přístup k placeným článkům

Pro vaše pohodlí nabízíme čtyři varianty platby předplatného. Platbu díky tomu odešlete jedním kliknutím a celý rok budete mít přístup ke všem aktualitám na webu akademon. Díky předplatnému na celý rok budete mít nepřetržitý přístup ke všem článkům a zajímavostem o vědě, které se jinde nedozvíte.