Neuvěřitelná kombinace dvou atmosférických jevů

Neuvěřitelně jasnou polární záři spolu s halovými sloupy vyfotografovala v norském Kautokeinu Alexandre Correia. Jasné světelné sloupy vpravo nazýváme halové sloupy (angl. light pillar nebo sun pillar). Vznikají odrazem světelného záření, zpravidla slunečního, od hexagonálních ledových destiček v atmosféře orientovaných na placato. Na snímku vidíme horní sloupy. Zdroj světla osvětluje destičky zespoda, proto horní sloupy, jsou nad zdrojem světla. K odrazu dochází od jejich spodní plochy. Jméno města Kautokeinu zní dosti finsky, ale leží v Norsku, byť nedaleko finských hranic. Úžasnou zelenou polární záři (angl. corona borealis) vidíme nahoře vlevo a ve středu. Vzniká interakcí nabitých částic slunečního větru stržených magnetickým polem Země s plyny v atmosféře ve výšce kolem 100 km. V polární záři kyslík září zeleně a červeně.

Orion vykukuje

Na horním snímku můžeme pozorovat i souhvězdí Orion, byť není příliš zřetelné. Leží hodně vpravo kousek nad horizontem. Tři jasné hvězdy jeho pásu vidíme kousek vlevo od nejpravějšího jasného světelného sloupu. S horizontem svírá úhel zhruba 45 °. Seshora dolu a zprava doleva v pásu vidíme ζ Orionis neboli Alnitak, prostřední ε Orionis neboli Alnilam a δ Orionis neboli Mintaka.

Kyslík září zeleně a červeně, což vidíme i u jižní polární záře

Rovněž převážně zelenou polární záři vidíme na snímku pod tímto odstavcem pořízeném z Mezinárodní kosmické stanice z výšky 400 km. Tentokrát jde o polární záři na jižní polokouli (angl. corona australis). Červené tóny na horizontu vyzařuje rovněž excitovaný kyslík. V polární září kyslík září zeleně a červeně, dusík září modro-fialově, což na snímku nevidíme. Fotografie vznikla dne 25. června 2017, kdy ISS letěla jihovýchodně od Austrálie.

Kyslík září zeleně a červeně - aurora australis

Polární záře přímo seshora

Rozsáhlou polární záři přímo seshora vidíme na snímku nad tímto odstavcem ze dne 4. února, který pořídila družice Suomi NPP. Pokrývá severní část Kanady a Hudsonův záliv.

Neuvěřitelná kombinace dvou atmosférických jevů - aurora borealis

https://apod.nasa.gov/apod/ap220208.html
https://apod.nasa.gov/apod/ap210114.html
https://earthobservatory.nasa.gov/images/149435/brilliant-borealis

akademon.cz 20. ledna 2021: Denně přibývají nové satelitní snímky Země

akademon.cz 22. února 2021: Dva halové jevy pozorované najednou

akademon.cz 9. března 2021: Obrovský plazmový vír nad severním pólem