Vlny, co smetou celou loď, nejsou mýtus

čtená aktualita
Relativně největší obří vlnu zaznamenala měřící bóje u poloostrova Ucluelet na západním pobřeží kanadského ostrova Vancouver v listopadu 2020. Dosáhla výšky 17,6 metru. Obří vlny (angl. rogue wave), které se zničehonic objeví a potopí celou loď, vědci dlouhé roky pokládali za námořnický mýtus. Jejich existenci se nesporně podařilo prokázat až 1. ledna 1995. Obří vlna o výšce 25,6 metru zalila Draupnerovu těžební plošinu v Severním moři 160 km od norského pobřeží. Kromě posádky událost potvrdily i měřící přístroje. Tato obří vlna je nejvyšší absolutně, avšak tehdejší příboj převyšovala dvojnásobně. Uclueletská vlna, byť výrazně nižší, okolní příboj převýšila zhruba trojnásobě. První autor publikace Johannes Gemmrich z kanadské University of Victoria k tomu dodává: „Proporcionálně je uclueletská vlna pravděpodobně největší obří vlna, která byla kdy zaznamenána. Přímo bylo pozorováno pouze několik obřích vln na volném moři a žádná takového rozsahu. Pravděpodobnost, že k takové události dojde, je jednou za 1.300 let.“

Největší obří vlnu zaznamenala měřící bóje, ale jak vznikla?

Rekonstrukci uclueletské vlny vidíme nahoře na obrázku anebo zde na animaci. Mějte trochu trpělivost, rekonstrukce obří vlny dorazí až ke konci videa. Většina animace modeluje běžný příboj. Největší obří vlnu zaznamenala měřící bóje, ale první zřejmě byl roku 1826 francouzský mořeplavec Jules Dumont D’Urville. Nikdo mu tehdy nevěřil. Jak prokázaly experimenty, ke vzniku obří vlny může dojít interferencí dvou skupin menších vln. Potkají-li se pod úhlem 120 o, dojde k nenadálému výraznému vzedmutí hladiny. Experimenty potvrdily i možnost vzniku inverzní obří vlny, tedy náhlého rozsáhlého propadu mořské hladiny. Obří díry (angl. rouge hole) na volném moři zatím pozorovány nebyly.

Obří vlny nejsou tsunami

Obří vlny nesmíme zaměňovat s tsunami, které vznikají úplně jiným mechanismem na základě podmořských výbuchů nebo otřesů.
Gemmrich, J., Cicon, L. Generation mechanism and prediction of an observed extreme rogue wave. Sci Rep 12, 1718 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-05671-4

akademon.cz 26. ledna 2019: Obří vlny existují