Četli jste již knihu od někoho, po kom je pojmenován asteroid?

čtená aktualita
Významný astrofyzik a popularizátor vědy Neil de Grasse Tyson sepsal nevelkou, ale zajímavou knížku o astrofyzice. Nese jméno Astrofyzika pro lidi ve spěchu. Jde o jeho čtrnáctou knihu. Základy oboru  v ní najdeme pěkně a stručně vysvětlené. Netřeba se obávat matematiky, v celé knize není ani jediná rovnice. Možná v části o kosmologické konstantě Λ by možná jen pro dokreslení  přítomnost jedné rovnice nebyla na škoda. Ne, že by kniha obsahovala nějaké převratné novinky, o kterých jsme ještě neslyšeli. Ale je pěkně utříděná. Nejen, že jsem pochopil, že temná hmota není totéž, co temná energie, ale i se mi vyjasnil rozdíl mezi nimi. Co by mělo být větším důkazem odbornosti autora v astrofyzice, než pojmenování asteroidu po něm? Asteroid 13123 Tyson o průměru 10 km skutečně nese jméno na počest autora této knihy. Asteroid známe od roku 1994 a obíhá mezi drahami Marsu a Jupitera.

Astrofyzika pro lidi ve spěchu – ukázka

Knížku tvoří dvanáct kapitol, samozřejmě předmluva a nechybí rejstřík. Když už jsem zmiňoval temnou energii, uveďme krátkou ukázku z šesté kapitoly, str. 96, nazvané, jak jinak, Temná energie: Dosud nejpřesnější měření odhadují temnou energii jako cosi nejvýznamnějšího, co je v současné době odpovědné za 68 procent veškeré energie hmoty ve vesmíru; za dalšími 27 procenty stojí temná hmota, zatímco na běžnou hmotu připadá pouhých pět procent. Je vidět, že stále máme co objevovat.

O autorovi

Neil de Grasse Tyson žije v New Yorku. Je ředitelem Haydenova planetária a astrofyzikem při Americkém přírodovědném muzeu (American Museum of Natural History) tamtéž. Doktorát získal na Columbia University in the City of New York roku 1991.

Neil deGrasse Tyson, Astrofyzika pro lidi ve spěchu, z anglického originálu Astrophysics for people in a hurry přeložil Radomír Beneš, Jota, Brno, 2020, 213 stran, ISBN 978-80-7565-645-2