Hraboš syslí i ťuhýk se velikostí příliš neliší, přesto pro dravého ptáka představuje hlodaveček chutné sousto

čtená aktualitaOblíbenou kořistí ťuhýků v otevřených stepích Vnitřního Mongolska je malý hlodavec hraboš syslí (Lasiopodomys brandtii, angl. Brandt’s vole). Jak vykukuje ze své nory, vidíme nahoře na obrázku, foto Bogomolov.PL, Public domain, via Wikimedia Commons. Přímo se ťuhýkovi neubrání, zejména pokud je ještě mládě. Nicméně hraboši syslí přijímají zajímavé obranné opatření. Podkusují stébla vysoce rostoucí trávy osinatce Achnatherum splendens z čeledi lipnicovitých. Stébla nechají padnout k zemi a více si jich nevšímají. Živí se sice rostlinou potravou, nadzemními i podzemními částmi rostlin, ale osinatcem nikoliv. Jak vidíme na obrázku pod tímto odstavcem, osinatec Achnatherum splendens v otevřené bezlesé stepi patří mezi vyšší rostliny. Foto Zhiwei Zhong. Hraboš syslí se umí postarat. Zřejmě kácením stébel zlepšuje výhled. Každopádně za přítomnosti ťuhýků (rod Lanius, angl. shrike) podkusují výrazně více osinatce. Draví ťuhýci terén s vymýceným osinatcem zjevně vyhodnocují jako pro lov nevhodný.

Hraboš syslí se umí postarat - osinatec

Hraboš syslí se umí postarat nejspíš i mimo Vnitřní Mongolsko

Hraboš syslí žije na rozsáhlých plochách vnitřní Asie od provincií čínského severovýchodu, přes Vnitřní a Vnější Mongolsko až k jižnímu Bajkalu. Vnitřní Mongolsko je součástí Číny a z jejího pohledu je Číně blíže. Proto Vnitřní. Vnější Mongolsko je samostatný stát, který běžně označujeme jako Mongolsko. Hraboš syslí se umí postarat nejspíš i mimo Vnitřní Mongolsko, stébla osinatce zřejmě kácí v celé oblasti výskytu. Nicméně pozorování, na jejichž základě publikace vznikla, proběhla ve Vnitřním Mongolsku. Možná ťuhýci na osinatec usedají, aby měli lepší přehled. Přesný mechanismus fungování obrany syslů se zatím vypozorovat nepodařilo.

Nepodceňovat!

Spoluautor publikace Dirk Sanders z University of Exeter doplňuje: „Někdy podceňujeme schopnost divokých zvířat reagovat na změny prostředí. V tomto případě byli hraboši schopni změnit své chování, aby se vyhnuli predátorům. Naše zjištění připomínají, že druhy vykazují pozoruhodné možnosti adaptace. Zdůrazňují také, že vymizení byť jediného druhu v potravním řetězci může vést k neočekávaným změnám v celém biotopu.“

Zhiwei Zhong et al., A rodent herbivore reduces its predation risk through ecosystem engineering, Current Biology, 2022, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.02.074