Partenogeneze je u ptáků velmi vzácná

čtená aktualitaMláďata partenogenezí zplodily dvě samice kondora kalifornského v zoo v San Diegu. Partenogeneze označuje vývoj životaschopného jedince z neoplozeného samičího vajíčka. Vyskytuje se spíše u nižších živočichů, u obratlovců je velmi vzácná. Popsána byla u dvou druhů žraloků a několika plazů a obojživelníků. Z ptáků vzácně u holuba, pěnkavy a krocana. Vyklubání dvou samečků kondora z neoplozených vajíček kondořic je proto velmi překvapující. Obě samičky byly neustále ve společné voliéře se samci. Jedna z nich se během dvaceti let pářila s mnoha samci a zplodila s nimi 23 kondořat. Druhá zplodila z normálních oplozených vajíček 11 mláďat. Kondořice samečků měly dost a snesly plodné vejce samostatně bez partnera. Kondora kalifornského (Gymnogyps californianus, angl. California condor) ze zoo v kalifornském San Diegu vidíme nahoře na obrázku. Foto Stacy from San Diego, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons.

Kondořice samečků měly dost a obešly se bez nich

První autor publikace Oliver A. Ryder ze San Diego Zoo Wildlife Alliance k tomu uvádí: „Jde o skutečně úžasný objev. Nehledali jsme právě důkazy partenogeneze, jen nám to padlo do očí. Potvrdili jsme to pouze kvůli normálním genetickým studiím, které provádíme, abychom prokázali rodičovství. Naše výsledky ukázaly, že obě vajíčka měla očekávané mužské pohlavní chromozomy ZZ, ale všechny markery byly zděděny pouze od jejich matek, což potvrzuje naše zjištění.“

X, Y, W a Z

Ptáci mají jinak značené pohlavní chromozomy než savci. Nenajdeme u nich chromozomy X a Y ale W a Z. Samečci mají dvojici ZZ, samičky WZ. Ptačí samičky mají samčí chromozom Z, který mohou předat potomstvu, k čemuž došlo v tomto případě. Pokud kondořice samečků měly dost, genetická výbava jim umožňuje zplodit i samčího potomka partenogenezí. U savců to nejde, dvojici stejných samičích chromozomů XX mají samičky. Savčí samečci mají XY.

Oliver A. Ryder et al., Facultative Parthenogenesis in California Condors, Journal of Heredity, Volume 112, Issue 7, October 2021, Pages 569–574, https://doi.org/10.1093/jhered/esab052