Výcvik psů oproti mravencům je mnohem dražší a náročnější

čtená aktualitaMnoho nejrůznějších studií a pokusů ukázalo, že psi svým vynikajícím čichem umí rozpoznat různé nemoci. Rozpoznají malárii, COVID-19, různé druhy rakoviny nebo i choroby rostlin. Problém je, že vyškolení psů je drahé a trvá dlouho. Nesrovnatelně levnější blanokřídlí zvládnou totéž. Mravenci vyčichají rakovinu, protože i oni mají vynikající čich, který je jejich hlavní smysl. Mravenci otročící Formica fusca po krátkém tréninku zvládli rozpoznat vzorky z laboratorních kultur různých rakovinných buněk. Dělnice mravence otročícího Formica fusca vidíme nahoře na obrázku (© Paul Devienne, Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée at ‚Université Sorbonne Paris Nord). Nejprve kvůli výcviku přidali vědci ke vzorku z rakovinných buněk kapku roztoku cukru. Mravenci si zafixovali pach, s jakým je slaďoučký cukřík spojen a bylo vyhráno. Zatím jde pouze o předběžné experimenty, metodu je třeba převést do praxe, což nebude bez problémů.

Mravenec otročící

Mravenec otročící je běžný evropský mravenec dlouhý několik milimetrů. Narazíme na něj i v Africe a jižní Asii. Podivné jméno mají proto, že jsou častým cílem přepadů jiných druhů mravenců, kteří jim kradou kukly. Ukradené kukly nesežerou, ale vychovají jako vlastní dělnice. Dělnici z uloupených kukel v cizím mraveništi nijak netrpí, cítí se úplně stejně jako doma.

Mravenci vyčichají rakovinu podle jednoduchých sloučenin

Pomocí hmotnostní spektrometrie se podařilo určit některé hlavní sloučeniny, podle kterých mravenci vyčichají rakovinu. Jejich chemickou strukturu vidíme na následujícím obrázku. Zleva doprava jde o styren, methoxyfenyloxim, fenol, fenylacetaldehyd, undekan, nonanal, dodekan a 1,3-ditercbutylbenzen.

Mravenci vyčichají rakovinu - sloučeniny

Jak dál?

Členové vědeckého týmu budoucnost výzkumu vidí takto: „Naše výsledky naznačují, že mravenci jsou užitečnými živými nástroji pro detekci lidských rakovinných biomarkerů. Náš přístup by mohl být rozšířen i na řadu dalších složitých úkolů detekce pachů, jako je detekce narkotik, výbušnin, zkaženého jídla nebo jiných nemocí, jako jsou malárie nebo cukrovka. Náš výzkum se nyní zaměří na rozšíření spektra pachů souvisejících s rakovinou, které mohou mravenci detekovat.“

Mravenci vyčichají rakovinu - trenink

Mravenec otročící při tréninku, © Paul Devienne, Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée at ‚Université Sorbonne Paris Nord.

 

Ants detect cancer cells through volatile organic compounds. Piqueret, B., Bourachot, B., Leroy, C., Devienne, P., Mechta-Grigoriou, F.,d’Ettorre, P., Sandoz, J.-C., iSCIENCE
(2022), doi: https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00229-2

https://www.cnrs.fr/en/ants-can-sniff-out-cancer