Malinká pravěká soška s umně vypracovanými vlasy

čtená aktualita
Willendorfská venuše pochází z Willendorfu, kde ji archeologové nalezli roku 1908 při vykopávkách doprovázejících stavbu železnice. Skoro 11 cm vysoká 30 tisíc let stará soška je vyřezána z oolitu, druhu vápence CaCO3. V Dolních Rakousích, kde Willendorf leží při Dunaji ve vinařském údolí Wachau, takový kámen nenajdeme. Nedávný průzkum pomocí počítačové tomografie odhalil vnitřní detaily o rozměrech 11,5 mikrometru. Šlo o vůbec první průzkum vnitřní struktury jedinečného archeologického nálezu. Oolit je druh vápence, který tvoří okrouhlá zrníčka tvořená koncentrickými vrstvami. Podle jeho přesné struktury lze určit původ. I tak malou sošku tvoří oolit se zrníčky odlišné velikosti, který vznikal za různých podmínek. Venuše obsahuje rovněž milimetrové úlomky lastur z období jury a větší zrníčka tvrdšího limonitu Fe2O3·nH2O. A odkud pochází Willendorfská venuše? Použitý oolit je nejpodobnější materiálu, který nacházíme poblíž italského jezera Garda na druhé straně Alp. Kde přesně sošku vyřezali, se ze samotného materiálu poznat nedá.

Podivné důlky na povrchu

Přítomnost limonitových zrníček vysvětluje i nepatřičné důlky na povrchu sošky. První autor publikace Gerhard W. Weber z Vídeňské univerzity vysvětluje: „Tvrdé kousky limonitu se pravděpodobně vylomily, když tvůrce venuši vyřezával. V případě pupku venuše z toho pak zřejmě udělal z nouze ctnost.“ Willendorfskou venuši vidíme nahoře na obrázku. Pozoruhodné jsou zejména složitě zpracované vlasy. Obr. User:MatthiasKabel, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons.

Druhá varianta, odkud pochází Willendorfská venuše

Druhou možností, odkud pochází venušin oolit, je východní Ukrajina. Možná lokalita leží 1.600 km od Willendorfu. Přesné určení místa, odkud pochází Willendorfská venuše, by vyžadovalo analýzu zastoupení izotopů jednotlivých prvků. Avšak provést to bez odebrání byť malinkého vzorku je extrémně obtížné. Ale odloupnout kousíček oolitu z 11 cm dlouhé sošky…

Weber, G.W., Lukeneder, A., Harzhauser, M. et al. The microstructure and the origin of the Venus from Willendorf. Sci Rep 12, 2926 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-06799-z, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

akademon.cz 22. června 2009: Nejstarší soška pravěké venuše