Otevřený dopis ruských vědců a vědeckých novinářů proti válce s Ukrajinou

My, ruští vědci a vědečtí novináři, důrazně protestujeme proti nepřátelským akcím zahájeným ozbrojenými silami naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok povede k obrovským lidským ztrátám a podkopává základy zavedeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží zcela na Rusku.

Pro tuto válku neexistuje žádné racionální ospravedlnění. Pokusy využít situaci na Donbasu jako záminku pro zahájení vojenské operace jsou naprosto nedůvěryhodné. Je jasné, že Ukrajina nepředstavuje hrozbu pro bezpečnost naší země. Válka proti ní je nespravedlivá a upřímně řečeno nesmyslná.
Ukrajina nám byla a zůstává zemí blízkou. Mnoho z nás má příbuzné, přátele a vědecké kolegy žijící na Ukrajině. Naši otcové, dědové a pradědové společně bojovali proti nacismu. Rozpoutání války v zájmu geopolitických ambicí vedení Ruské federace, hnané pochybnými historizujícími fantaziemi, je cynickou zradou jejich památky.

Respektujeme ukrajinskou státnost, která spočívá na skutečně fungujících demokratických institucích. K evropskému výběru našich sousedů přistupujeme s pochopením. Jsme přesvědčeni, že všechny problémy ve vztazích mezi našimi zeměmi lze vyřešit mírovou cestou.

Rozpoutáním války se Rusko odsoudilo k mezinárodní izolaci, do pozice vyvrhelské země. To znamená, že my, vědci, už nebudeme moci normálně dělat svou práci: koneckonců provádět vědecký výzkum je nemyslitelné bez plné spolupráce s kolegy z jiných zemí. Izolace Ruska od světa znamená další kulturní a technologickou degradaci naší země při naprosté absenci pozitivních vyhlídek. Válka s Ukrajinou je krok nikam.

Je pro nás hořké, když si uvědomujeme, že se naše země spolu s dalšími republikami bývalého SSSR, které rozhodujícím způsobem podílely na vítězství nad nacismem, stala iniciátorem nové války na evropském kontinentu. Požadujeme okamžité zastavení všech vojenských operací namířených proti Ukrajině. Požadujeme respektování suverenity a územní celistvosti ukrajinského státu. Požadujeme mír pro naše země.

Ivan Petrovič Petrov, fyzik + 5359 další podpisů

https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/

Překlad z ruštiny Google Překládač/Ondřej Dvořák