Ve vzduchu v aridních oblastech je dost vlhkosti, jen ji dostat!

čtená aktualitaProbíhá celá řada studií, jak vodu ze vzduchu v aridních oblastech vytáhnout pomocí hydrofilnějších materiálů nežli vzduch. Zajímavý koncept kombinuje takový materiál s fotovoltaickým panelem. Hydrofilní materiál je docela prostý. Tvoří jej silně hydrofilní chlorid vápenatý CaCl2 rozptýlený v akrylátovém gelu. Chlorid vápenatý pohlcuje vodní páru z okolí velmi silně. Proto se též využívá jako sušící materiál. Nejprve vzniká dihydrát CaCl2.2H2O, tetrahydrát CaCl2.4H2O, až nakonec hexahydrát CaCl2.6H2O. Na jedinou molekulu chloridu vápenatého připadne šest molekul vody. Tím se nezastaví, a nakonec pohltí tolik vody, že se rozplyne na koncentrovaný roztok. Akrylát vytváří vodný gel a zabraňuje tak, aby materiál někam nekontrolovaně odtekl. V pouštní noci gel nasává vodu z okolního vzduchu.

V pouštní noci gel nasává vodu, ale jak ji z gelu dostat v použitelné podobě?

Pomůže kombinace s fotovoltaickými panely. V pouštní noci gel nasává vodu z okolního vzduchu. Během dne chladí naplno běžící fotovoltaické panely. Ochlazením zvyšuje jejich účinnost a zároveň teplo uvolní vodu kontrolovaně z gelu. Panel o ploše 0.18 m2 dodá litr vody týdně. Šéf výzkumu Peng Wang z Technické a přírodovědecké univerzity krále Abdalláha v Saúdské Arábii vidí budoucnost takto: „Část světové populace stále nemá přístup k čisté vodě a zelené elektřině a mnoho z těchto lidí žije ve venkovských oblastech se suchým klimatem. Zajištění toho, aby měl každý na zemi přístup k čisté vodě a cenově dostupné čisté energii, je součástí cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN. Doufám, že se náš návrh může vyvinout v decentralizovaný systém napájení osvětlení domů a jejich zásobování vodou.“

Voda zavlaží zahrádku

Nahoře na obrázku vidíme poloprovozní zařízení. V popředí je záhonek povijnice vodní (Ipomoea aquatica, angl. water spinach) zavlažovaná vodou získanou prostřednictvím gelu a odpadního tepla. V Asii povijnice díky svým křehkým výhonkům patří mezi oblíbenou zeleninu. Kombinace zařízení se záhonkem nezvyšuje vědeckou hodnotu projektu, jde spíš o marketing. Nejde o bůhvíjaký vynález, ale o zajímavou kombinaci stávajících technologií.

Renyuan Li, Mengchun Wu, Sara Aleid, Chenlin Zhang, Wenbin Wang, Peng Wang, An integrated solar-driven system produces electricity with fresh water and crops in arid regions, Cell Reports Physical Science, 2022, 100781, https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.100781, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/, CC BY-NC-ND