Proč jsou zakázané fosforové bomby?

čtená aktualitaMunice s obsahem fosforu obsahuje vysoce hořlavý bílý fosfor. Při jeho hoření dosahuje teplota 2.760 °C, což je fakt hodně. Vzpomínám si, že během studia chemie jeden můj kolega přidal trošku kyslíku z tlakové lahve k pokojně hořícímu kousku bílého fosforu. Ten se vzápětí rozfajroval tak, že skleněný válec, ve kterém pokus probíhal, se okamžitě rozžhavil a rozpadl na drobné střípky. Od nás sklidil nešťastný experimentátor potlesk na otevřené scéně. Kromě toho, že od bílého fosforu chytne cokoliv hořlavého, rovněž způsobuje velmi hluboké popáleniny. Agresivní je navíc i kouř, který vzniká při hoření fosforu. Obsahuje silnou kyselinu fosforečnou, která při vdechnutí poleptá veškeré sliznice dýchacích cest a plic. Proto čl. 2 dodatku z roku 1980 Ženevské úmluvy použití munice s obsahem bílého fosforu proti civilním cílům zakazuje. Nicméně šéf luhanské policie potvrdil použití fosforových bomb ruskou armádou při útoku na město Popasna.

Jak fosfor způsobuje velmi hluboké popáleniny

Bílý fosfor tvoří molekuly P4. Jejich strukturu vidíme na horním obrázku vpravo. Bílý fosfor je měkká lehoučce nažloutlá látka. Na vzduchu chytne samostatně a reaguje se vzdušným kyslíkem podle rovnice

P4 + 5O2 → P4O10

Normální oxid fosforečný je P2O5, ale při hoření bílého fosforu na vzduchu vzniká rovnou dimer P4O10. Ten neprodleně reaguje se vzdušnou vlhkostí za vzniku velkého množství mlhy silné kyseliny fosforečné.

P4O10 + 6H2O → 4H3PO4

Proto se bílý fosfor využívá též k zadýmování. Z hlediska vojenského užítí je výhodné, že většinu materiálu pro vznik dýmu dodá atmosféra. Stačí na místo dopravit fosfor, kyslík a vodu dodá okolní vzduch. Kombinace vysoké teploty hoření fosforu a agresivních zplodin způsobuje velmi hluboké popáleniny. Nahoře na snímku vidíme výbuch 100 liberní fosforové bomby M47 na pozici rudých partyzánů v jižním Vietnamu v roce 1966. Odlétající letoun, který shodil pumu, je Douglas A-1E Skyraider, foto United States Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons. Obrovské množství agresivního dýmu, který vzniká za letícími hořícími kousky fosforu, je vidět zcela zřetelně.