Zcela beznadějné je z astrologického pohledu postavení Zeměkoule z hlediska dalšího vývoje onemocnění COVID-19. Jak všichni víme, způsobuje ji virus SARS-CoV-2, který patří mezi coronaviry. Jmenuje se tak proto, že bílkoviny, které vystupují z jeho povrchu, způsobují, že v elektronovém mikroskopu viriony připomínají korunu. Jasně to vidíme nahoře na obrázku, foto NIAID, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons. Tomuto problému neunikneme ani použitím oficiálního pojmenování SARS-CoV-2. To CoV je zkratka z coronavirus, takže jsme tam, kde jsme byli. Pro doplnění, to SARS je zkratka z anglického severe acute respiratory syndrome-related, což značí „vztahující se k vážnému dýchacímu syndromu“. Pojmenování coronavirus poskytuje viru podporu hned ze dvou vesmírných kvadrantů. Jednak ze strany severní, kde nacházíme souhvězdí Corona Borealis neboli Severní koruna. Potom ze strany jižní, kde ho podpírá souhvězdí Corona Australis neboli Jižní koruna. S tak silnou podporou ze strany astrálních sil nelze dělat vůbec nic, než se s tím smířit.

Stanovisko expertů

Stanovisko Evropské asociace astrologů a hvězdopravců je jednoznačné: „Jde o naprosto nešťastně zvolené pojmenování, které virologové zvolili bez konzultace s příslušnými odborníky, tedy astrology a hvězdopravci. Vytvořili tím emanační propojení procházejcí prakticky celým Vesmírem, když skrze Zemi propojili zenit a nadir.“

Corona Borealis

Severní koruna je malé souhvězdí. Jak již jméno napovídá, leží v severní části hvězdné oblohy. Dosahuje rozlohy 179 stupňů čtverečních. Jméno souhvězdí je inspirované jeho tvarem, nejjasnější hvězdy souhvězdí tvoří nepříliš dokonalý půlkruh. Nejjasnější hvězda se jmenuje Gemma. V antické mytologii je Severní koruna čelenkou Ariadny, dcery krétského krále Minóa a pozdější manželky boha Dionýsa. Ten po její smrti čelenku vyhodil na oblohu. Symbolika astrálního spojení pozemské koruny (coronavirus) s hvězdou korunou (souhvězdí Corona) je zcela zjevná.

Corona Australis

Souhvězdí Jižní koruny je ještě menší, zabírá pouze plochu 128 stupňů čtverečních. Souhvězdí Jižní koruny zahrnuje molekulární mračno, ve kterém vznikají hvězdy. Nejjasnější hvězda je Alphekka Meridiana.

W.P.Bullshit et al., Corona Constellation Emanence and COVID-19, Journal of Astrological Research, 350(8), 2022.
akademon.cz 24. prosince 2020: Betlémská hvězda může být trojitá konjunkce